Monika Matejuk

Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dorosłych.

URLOP

Studia medyczne ukończyła na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Szkolenie specjalizacyjne odbywa w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu, pracując na oddziałach całodobowych oraz w izbie przyjęć.

Doświadczenie ambulatoryjne zdobywała pracując w Poradni Odwykowej Wojewódzkiego Ośrodka Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Toruniu oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego.

Pomaga pacjentom zmagającym się z zaburzeniami m.in. nastroju, psychotycznymi, lękowymi, osobowości, snu czy uzależnieniem. 

Regularnie uczestniczy w konferencjach i szkoleniach. Diagnozując i lecząc kieruje się aktualnymi zasadami EBM („praktyka medyczna oparta na wiarygodnych i aktualnych publikacjach”).

Podstawą pracy jest dla niej partnerska relacja z pacjentem oraz całościowe spojrzenie na jego problem.

Tomasz Bett

Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii. Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na oddziałach szpitalnych, jak i w lecznictwie ambulatoryjnym. Dotychczasowe doświadczenie kliniczne zdobywał m. in. w:

 • Poradni Zdrowia Psychicznego
 • Poradni Psychogeriatrycznej
 • II Klinice Psychiatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im L. Rydygiera w Toruniu
 • Oddziale Klinicznym VII Psychiatrii Wieku Podeszłego

Obecnie związany zawodowo z Centrum Badań Klinicznych w Toruniu będąc współbadaczem w badaniach klinicznych III i IV fazy (głównie terapie biologiczne).

Systematycznie poszerza swoją wiedzę przez uczestnictwo w konferencjach naukowych i szkoleniach oraz prenumerując piśmiennictwo naukowe.

Marek Pyskło

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Studiował również 3 lata na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Gdańsku. Ukończył także studia podyplomowe MBA w Trent University, Harvard Business School w Bostonie.

Odbył staże w Klinice Psychiatrii w Bydgoszczy i w Lublinie oraz w Specjalistycznym Szpitalu Psychiatrycznym w Świeciu. Obecnie pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego w Brodnicy na stanowisku Kierownika Poradni,  oraz w Ośrodku Terapii Uzależnień NEFO, a także gabinetach prywatnych.

W terapii najbliższe jest mu podejście systemowe, psychodynamiczne oraz poznawczo-behawioralne.

 

Obszary specjalizacji:

 • zaburzenia lękowe,
 • zaburzenia nastroju,
 • uzależnienia,
 • psychozy,
 • otępienia.

Preferowane formy pracy: terapia indywidualna.

Zajmuje się terapią osób dorosłych i młodzieży od 15 r.ż.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Swoją wiedzę wzbogaca udziałem w konferencjach psychiatrycznych, szkoleniach z zakresu orzecznictwa lekarskiego, a także z bioetyki czy prawa medycznego.

Dodatkowe kompetencje: praca z pacjentami w j.angielskim.

Katarzyna Peterlejtner

Obszary specjalizacji:

 • diagnoza psychiatryczna;
 • poradnictwo psychiatryczne;
 • leczenie chorób i zaburzeń psychicznych.

Absolwentka Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku. Odbyła staż specjalizacyjny w zakresie psychiatrii w trybie rezydentury w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. dr  A. Jurasza w Klinice Psychiatrii w Bydgoszczy oraz w WOLP w Toruniu. W 2005 roku uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii.

Jest psychiatrą z wieloletnim doświadczeniem pracy zarówno w poradniach psychiatrycznych jak i na oddziałach całodobowych i dziennych.

Obecnie pracuje na stanowisku Kierownika Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu oraz w PZP w Centrum Medycznym Olk Med.

Bierze udział w licznych szkoleniach w zakresie diagnostyki i farmakoterapii chorób i zaburzeń psychicznych oraz z psychoterapii. Ukończyła kurs min. analizy egzystencjalnej, terapii motywującej oraz roczne szkolenie z terapii poznawczo- behawioralnej.

Patryk Centek

Ukończył kierunek lekarski na Akademii Medycznej w Bydgoszczy (obecnie Collegium Medicum UMK) w 2004 roku, uzyskując tytuł lekarza.

Od 2005 r. członek Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarskiej w Toruniu.

Tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii uzyskał w 2012 roku.

Niemal od początku kariery zawodowej związany z Wojewódzkim Ośrodkiem Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu (do roku 2014, praca w oddziale ogólnopsychiatrycznym oraz PZP), w latach 2014 – 2016 pracował w oddziale ogólnospychiatrycznym Szpitala Lipno sp. z o.o., natomiast od lutego 2017 roku zatrudniony w oddziale psychiatrii sądowej o podstawowym stopniu zabezpieczenia Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu.

Dominika Białas-Kopystecka

W ciągu wieloletniej kariery zawodowej zajmowała się diagnostyką i leczeniem psychiatrycznym dzieci, młodzieży i dorosłych z wszelkimi zaburzeniami psychicznymi. Obecnie przyjmuje głównie pacjentów dorosłych.

W swojej pracy za kluczową uznaje uważną rozmowę z człowiekiem.
Przekonana, że wspólny wysiłek lekarza i pacjenta zawsze przynosi korzystną zmianę i zwiększa szanse na satysfakcjonujące życie.

Zafascynowana towarzyszeniem człowiekowi w odnajdywaniu jego unikalnej ścieżki rozwoju.

W 1998 roku ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku.
W 2005 roku uzyskała tytuł specjalisty psychiatry, a w 2012 roku psychiatry dzieci i młodzieży.
Od początku pracy zawodowej szczególnie zainteresowana łączeniem leczenia farmakologicznego z psychoterapią. W latach 2009-2013 odbyła pierwsze w Polsce szkolenie w terapii motywującej (ang. Motivational Interviewing) oraz czteroletnie studia podyplomowe w Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem w Warszawie.
W latach 1999-2018 związana z oddziałem całodobowym i poradniami Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu.
W latach 2011-2021 zajmowała się  w Ośrodku Remedis PRO indywidualną i grupową psychoterapią oraz leczeniem psychiatrycznym pacjentów Oddziału Dziennego Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, Behawioralnych i Osobowości.
Od 2007 roku nieprzerwanie prowadzi prywatną praktykę psychiatryczną.