Barbara Jackowiak-Szpala

Najbliższe w terapii jest dla niej podejście psychodynamiczne. Swoją pracę opiera na budowaniu relacji z pacjentem oraz indywidualnym podejściu. Jako niezbędny element skutecznej terapii traktuje nawiązanie współpracy z rodzicami, opierającej się na wspólnym zaufaniu.

Jest absolwentką jednolitych studiów magisterskich na Wydziale Psychologii na Uniwersytecie Kaziemierza Wielkiego oraz podyplomowego Przygotowanie Pedagogicznego.

Ukończyła szkolenie z Zakresu Podstaw Psychoterapii Psychoanalitycznej Dzieci i Młodzieży w Ośrodku Edukacji Psychoanalitycznej w Warszawie. Ponadto ukończyła roczny kurs “Wstęp do Psychoterapii Psychoanalitycznej” w Psychoanalitycznej Szkole Psychoterapii w Trójmieście. Uczestniczyła w rocznym seminarium “Praca z Adolescentami i Młodymi Dorosłymi w Ujęciu Psychoanalitycznym”, organizowanym przez Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal.

Współpracuje z Pracownią Wspierania Rozwoju AiM, gdzie prowadzi konsultacje i terapię dla dzieci oraz konsultacje dla rodziców. Prowadzi również prywatny gabinet w Toruniu.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji indywidulnej oraz grupowej.

Monika Konieczna

Obszary pracy:

 • poradnictwo psychologiczne dla rodziców
 • budowanie relacji rodziców z dzieckiem
 • wsparcie w sytuacji okołorozwodowej
 • kształtowanie poczucia własnej wartości
 • rozwijanie umiejętności społecznych
 • trudności emocjonalne
 • trudności w relacjach i komunikacji

Ukończyła pedagogikę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz psychologię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwentka podyplomowego studium profilaktyki społecznej i resocjalizacji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

W swojej pracy wykorzystuje Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach – ukończyła I i II stopień TSR, praktykuje metodę Kids’Skills. Rozpoczęła szkolenie podstawowe Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej organizowane przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu.

Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.  

Swoją wiedzę oraz umiejętności wzbogaca poprzez udział w szkoleniach i konferencjach.

Pracę zawodową rozpoczęła w 2002r., wcześniej zdobywając doświadczenie w działalności wolontarystycznej na rzecz dzieci i młodzieży. Na swojej ścieżce zawodowej praktykowała w obszarze terapeutycznym, diagnostycznym oraz interwencyjnym. W Ośrodku RemedisPRO pracuje z dziećmi i młodzieżą.

Anna Maria Wiśniewska

Psycholożka i certyfikowana trenerka TUS. Ukończyła 5-letnie studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu o specjalności neuropsychologia.

Pracuje z młodzieżą, prowadzi konsultacje indywidualne oraz grupy wsparcia, a także Treningi Umiejętności Społecznych (TUS).

Zakres jej pracy z nastolatkami obejmuje m.in. wsparcie w radzeniu sobie z niskim poczuciem własnej wartości, treningi radzenia sobie z trudnymi emocjami i myślami, rozwijanie umiejętności asertywności oraz radzenie sobie ze stresem. Wspiera młodych ludzi w ich procesie rozwoju osobistego oraz społecznego.

Ukończone szkolenia:

 • „Konceptualizacja przypadku i pomoc psychologiczna w pracy z dorosłymi – kurs dla początkujących psychologów”
 • „Niezgodność płciowa, transpłciowość i niebinarność – co trzeba wiedzieć w 2023 roku?”
 • „Trudna droga do wewnętrznego dziecka – tryby radzenia sobie i obrony w terapii”
 • „Praktyczne metody pracy z traumą relacyjną (traumą typu II) u dzieci i nastolatków”
 • „Prawo dla psychologów i psychoterapeutów w pigułce – jak stosować w praktyce przepisy prawa?”
 • „Samouszkodzenia u dzieci i młodzieży – jak pracować jako psycholog lub psychoterapeuta?”
 • „Interwencja kryzysowa – jak pracować z osobą, która dotknęła nagła tragedia?”
 • „Jak pracować z ciałem w psychoterapii traumy? Szkolenie dla psychologów i psychoterapeutów”
 • „Ocena symptomów depresji u dzieci i młodzieży za pomocą kwestionariuszy CDI 2”
 • „Diagnoza ADHD i zaburzeń współwystępujących z zastosowaniem Zestawu Kwestionariuszy CONNERS 3”
 • „Jak okiełznać grupę? Sprawdzone sposoby na TUS”
 • „Jak pracować z nastolatkami metodą TUS? Wskazówki, porady, pomoce”
 • „Sposoby na 5 najczęstszych problemów w pracy z dziećmi”
 • „Przemoc rówieśnicza w szkole. Jak unikać eskalacji konfliktów i wspierać uczniów?”
 • „Praca terapeutyczna z dzieckiem, które doświadczyło traumy związanej z ciałem”
 • „Jak budować poczucie stabilności u dziecka, które doświadczyło w swoim życiu niemal tylko niestabilności?”

Uzyskała certyfikaty:

 • „Trening Umiejętności Społecznych (TUS) I i II stopnia”
 • „Nastolatki LGBT+ w spektrum autyzmu”
 • „Jak być terapeutą/terapeutką LGBT+ friendly?”

Najbliższe w terapii jest jej podejście systemowe, poznawczo-behawioralne oraz terapii schematów.

Odbyła praktyki w trakcie studiów w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze oraz w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Toruniu.

Współpracuje z prywatnym gabinetem terapeutycznym Psychologia Relacji z Rodziną prowadzonym przez mgr Annę Proch-Lendzion.

Prowadziła warsztaty z psychologiem dla fundacji Pro Europa pt. „HejTy – reaguj!” – profilaktyka radzenia sobie z „hejtem” wśród młodzieży.

Aleksandra Żaczek

Obszary specjalizacji:
• zaburzenia rozwoju
• zaburzenia rozwoju seksualnego dzieci i młodzieży
• edukacja seksualna

Ukończyła 5-letnie studia magisterskie z psychologii (specjalność neuropsychologia) na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz 2-letnie studia podyplomowe z Seksuologii Klinicznej – Opiniowanie, Edukacja, Terapia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ponadto ukończyła III – stopniowy kurs „Terapia behawioralnia dzieci z autyzmem” zorganizowany przez IWRD w Gdańsku oraz podstawowe szkolenie I stopnia „Terapia Biofeedback EEG oraz analiza QEEG w zastosowaniach klinicznych oraz treningu szczytowej wydajności” zorganizowane przez Akademia Biofeedback EEG.

Obecnie odbywa staż w Psychologiczno-Seksuologicznym Ośrodku Rozwoju i Terapii PORT w Poznaniu.
Wcześniej odbyła staż w ośrodku mediacyjnym Fundacji Pracownia Dialogu w Toruniu.

Doświadczenie zawodowe zdobywała jako terapeuta dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Szkole Podstawowej nr 2 w Inowrocławiu oraz jako psycholog szkolny w Zespole Szkół im. Władysława Łokietka w Inowrocławiu.
W tej chwili pracuje w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO w Toruniu jako psycholog szkolny.

Najbliższe w terapii jest jej podejście poznawczo-behawioralne.
Preferowane formy pracy to terapia indywidualna.

Aneta Stawiszyńska-Biarda

Obszary specjalizacji:

 • praca z osobami zmagającymi się z negatywnymi przekonaniami na swój temat, szukającymi wsparcia we wzmocnieniu samooceny i poczucia własnej wartości
 • pomoc w przechodzeniu przez trudne momenty w życiu i identyfikacji potencjalnych sposobów poradzenia sobie z emocjonalnym dyskomfortem
 • praca z osobami chcącymi rozpoznać, zrozumieć i konstruktywnie wyrażać swoje emocje
 • praca z osobami, które zauważają u siebie oznaki wypalenia zawodowego.

Ukończyła psychologię (specjalność społeczno-środowiskowa) i filologię romańską (specjalność tłumaczenia) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych (język francuski).

Absolwentka studiów podyplomowych Psychologia Zarządzania na WSB w Toruniu.

Uczestniczy w cyklu szkoleń z Terapii Schematów prowadzonych przez dr Olgę Olszewską w Centrum Psychoterapii i Poradnictwa Phanari.

Doświadczenia zawodowe zdobywała m.in.:

 • W trakcie praktyk w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym na Oddziale Klinicznym Psychiatrii Młodzieży w Toruniu
 • W ośrodku Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Remedis PRO w Toruniu jako stażystka na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, Behawioralnych i Osobowościowych

Uczestniczyła w następujących szkoleniach i kursach:

 • Ukończyła szkolenie „MMPI®-2 – Stosowanie i interpretacja Minnesockiego Wielowymiarowego Inwentarza Osobowości® – 2” (organizowane przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie)
 • Uzyskała uprawnienia do posługiwania się Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5 (organizowane przez Pracownię Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku)
 • Ukończyła szkolenie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach I stopnia (organizowanej przez  Centrum Rozwiązań w Toruniu)
 • Uzyskała certyfikat Trenera Umiejętności Społecznych TUS SST
 • Jest aktywnym słuchaczem szkoleń organizowanych przez Szkołę Psychoterapii Dialog, uczestniczyła m.in. w takich szkoleniach jak: „Jak pracować z pacjentem, który ma do podjęcia kluczową decyzję życiową? Sesja prowadzona przez Irvina Yaloma”, „Jak pracować z wysokofuncjonującą osobą uzależnioną, nie będąc terapeutą uzależnień?”, „Najnowsze sposoby rozumienia żałoby przydatne w pracy z pacjentem”. 

W pracy najbliższy jest jej nurt poznawczo-behawioralny (z uwzględnieniem trzeciej fali, zwłaszcza terapii akceptacji i zaangażowania oraz terapii schematów).

Może prowadzić konsultacje psychologiczne w języku francuskim.

Anna Olszewska

Obszary specjalizacji:
• terapia indywidualna dzieci i młodzieży,
• trudności okresu dojrzewania,
• zaburzenia nastroju
• regulacja emocji,
• trudności adaptacyjne,
• problemy wychowawcze,
• techniki relaksacyjne,
• wsparcie i edukacja opiekunów,
• choroby psychosomatyczne
• diagnoza neuropsychologiczna dorosłych,
• terapia dorosłych z deficytami funkcji poznawczych

Pracuje w nurcie eklektycznym z elementami podejścia poznawczo-behawioralnego oraz humanistycznego.


Jest absolwentką socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (2015) oraz psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie (2016).
Ukończyła studia podyplomowe z zakresu terapii zajęciowej (SKK Toruń 2018).
Obecnie realizuje studia podyplomowe na kierunku psychoterapia poznawczo-behawioralna prowadzone przesz Szkołę Psychoterapii Crescentia.
Jest w trakcie certyfikacji specjalistycznego kursu metody TRE (Tension and Trauma Releasing Exercises).


Odbyła staże mi.in. w Szpitalu Tworkowskim (Warszawa), Stowarzyszeniu Stowarzyszeniu Dom Sue Ryder (Bydgoszcz) Centrum Edukacji i Terapii Punkt Przedszkolny Zdobywcy (Toruń).
Pracowała w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu oraz Środowisko-wym Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu. Ma doświadczenie w pracy jako psycholog w szkołach po-nadpodstawowych.
Obecnie prócz pracy w NZOZ Remedis współpracuje z Niepublicznym Przedszkolem Terapeutycznym w Kowalewie Pomorskim. Prowadzi również prywatną praktykę terapeutyczną w Toruniu i Golubiu -Dobrzyniu.


Preferowane formy pracy: terapia indywidualna, rodzinna, młodzież, dorośli.


W pracy najczęściej spotyka się z trudnościami w zakresie dostosowania społecznego, zaburzeń nastroju, trudności w zakresie regulacji emocji i kontaktów społecznych, zaburzeniami lękowymi i depresją.


Prywatnie fanka saunowania, sportów wodnych i wycieczek w nieznane.

Maja Rosińska

Obszary specjalizacji:
• praca z dziećmi w wieku 0-13 lat
• trudności okresu okołoporodowego (praca z kobietami, mężczyznami i parami razem)
• poradnictwo dla par
• wczesne wspomaganie rozwoju
• praca w diadzie matka-niemowlę

Pracuje w nurcie psychodynamicznym, psychoanalitycznym.

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy o specjalności wspomaganie rozwoju. Obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych z psychologicznej opieki okołoporodowej.

Ukończyła szkolenia:
“Baby blues. Depresja poporodowa. Strata okołoporodowa“,
“Wsparcie w kryzysach okołoporodowych“,
“Odstawienie od piersi z perspektywy psychologicznej”,
“Pracja z parami w kryzysie niepłodności”,
“Doświadczenie aborcji i terminacja ciąży”,
“Jak pracować z osobami, które doświadczyły okołoporodowej straty dziecka”,
“Trauma porodowa. Perspektywa psychologiczna”,
“Pacjentka w ciąży i połogu – 10 trudności i 10 strategii pracy terapeutycznej”,
“Psychorysunek w pracy terapeutycznej”,
“FAScynujący świat – charakterystyka i metody pracy z dziećmi z alkoholowym zespołem płodowym“
“Rozpoznawanie i różnicowanie załościowych zaburzeń rozwoju u dorosłych.“,
“Jak pracować z dorosłymi pacjentami z ze spektrym autyzmu“.

Preferowane formy pracy:
• konsultacje i wsparcie dzieci, dorosłych i par,
• psychoedukacja,
• poradnictwo,
• diagnoza psychologiczna

Jest członkiem fundacji Share The Care i Mama Na Huśtawce.
Swoją pracę poddaje superwizji psychoanalitycznej u Aleksandry Wierzejewskiej.

Uczy się języka migowego, by wspierać również pacjentów Głuchych i niedosłyszących. Pracuje także z pacjentami w języku angielskim.

Elżbieta Ciesielska

Obszary specjalizacji:

 • terapia i konsultacje indywidualne dot. dzieci od 12 roku życia i młodzieży (za zgodą rodziców) oraz dorosłych
 • psychoedukacja w nurcie poznawczo – behawioralnym, porozumienia bez przemocy
 • trudności emocjonalne
 • trudności w nauce / w szkole; problemy wychowawcze; problemy z zachowaniem dziecka\
 • trudności w komunikacji
 • praca nad poczuciem własnej wartości, niska samoocena, samopoznanie
 • odkrywanie własnych możliwości
 • depresja i kryzysy samobójcze
 • wypalenie zawodowe nauczycieli i zawodów pomocowych
 • wsparcie w kryzysach egzystencjalnych i rozwoju duchowego

Najbliższe w terapii jest jej podejście poznawczo-behawioralne oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Preferowane formy pracy to terapia indywidualna. Zajmuje się terapią osób dorosłych, młodzieży i dzieci od 12 roku życia.

Pracuje jako psycholog w Diecezjalnym Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Toruniu oraz  w Poradni Zdrowia Psychicznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydgiera na Bielanach „Centrum Zdrowia Psychicznego – Wschód”.  Prowadzi również prywatny gabinet psychologiczny „Otwarcie”. Wcześniej pracowała w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum dla dorosłych w Toruniu jako nauczyciel, socjoterapeuta, trener komunikacji opartej na empatii.

Ukończyła studia wyższe na:

 • Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu,
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Filologia Polska,
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu o specjalności: Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z profilaktyką społeczną,
 • Szkoła Główna Menadżerska Collegium Humanum w Warszawie na kierunku: Psychologia.

Ukończyła również studia podyplomowe, między innymi:

 • Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Kierunek: Wydział Nauk Społecznych i Sztuki, Specjalność: Socjoterapia
 • Collegium Civitas w Warszawie, Kierunek: Porozumienie bez Przemocy wg Marshalla B. Rosenberga
 • Szkoła Główna Menadżerska Collegium Humanum w Warszawie, specjalność: Psychotraumatologia, Tytuł: Psychotraumatolog Master of science

Uzyskała tytuł/ certyfikat:

 • Certyfikat uczestnictwa i ukończenia szkolenia VIII edycji Rocznego Studium Mediacji prowadzonego metodą Porozumienia bez Przemocy. Tytuł: Mediator w nurcie Porozumienia bez Przemocy
 • Certyfikat ukończenia szkolenia na Mediatora, Tytuł: Mediator
 • Kurs Doskonalenia Umiejętności Trenerskich i Komunikacji opartej na Empatii, Poziom: II etap kształcenia trenerów Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii z rekomendacjami Polskiego
 • Towarzystwa Psychologicznego, Organizator: Szkoła Trenerów Komunikacji opartej na Empatii Lucyna Wieczorek w Warszawie, tytuł Trener  Komunikacji Opartej na Empatii
 • Certyfikat ukończenia szkolenia Interpretacja wyników kwestionariusza CUIDA i Testu Kompetencji Rodzicielskich TKR

Ukończyła szkolenia z zakresu:

 • Integralnego Studium Rozwoju Osobistego dla Trenera i Lidera
 • Poziom: I etap Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na  Empatii, Organizator: Szkoła
 • Trenerów Komunikacji opartej na Empatii Lucyna Wieczorek w Warszawie
 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – kurs podstawowy oraz szkolenie zaawansowane w Centrum Rozwiązań, Toruń

Obecnie uczestniczy:

 • w drugim roku szkolenia z zakresu psychoterapii w Szkole Psychoterapii Crescentia w nurcie poznawczo-behawioralnym w Toruniu, akredyatcja Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej
 • w rocznym szkoleniu Terapii Schematów, Crescentia, prowadząca Olga Olszewska
 • w studiach podyplomowych z Suicydologii oraz Psychologii klinicznej w Szkoła Główna Menadżerska Collegium Humanum w Warszawie
 • w studiach podyplomowych z Suicydologii z ramienia Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego

Odbyła staże:

 • Praktyka psychologiczna 720 godz. w

Ośrodku Krótkoterminowej Terapii Uzależnień w Toruniu, 80 godz.
Praktyka kliniczna w Szpitalu Psychiatrycznym w Toruniu, 360 godz.
Liceum Ogólnokształcące nr 5 – testy psychologiczne, 120 godz.
Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna w Toruniu, 40 godz.
Diecezjalny Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Toruniu, 120 godz.

 • Praktyka pedagogiczna 160 godz.

Praktyka w I LO w Toruniu i SP nr 24 w Toruniu
Krótki opis stanowiska: obserwacje i prowadzenie zajęć, współpraca z pedagogiem szkolnym

Praktykowanie Porozumienia bez Przemocy podczas szkoleń, warsztatów – 350 godz.
Krótki opis stanowiska: udział w szkoleniach z certyfikowanymi trenerami NVC

Lider i organizator Klubu Empatycznego Nauczyciela w SP nr 24 w Toruniu
Krótki opis stanowiska: praca społeczna, rozwijanie umiejętności trenerskich z kompetencji miękkich i komunikacji

Lider i współorganizator grupy wsparcia Anonimowe z Depresją dla kobiet w Toruniu
Krótki opis stanowiska: praca na rzecz Fundacji Przystań M z Warszawy, realizacja Programu 12 Kroków według publikacji Wreszcie żyć R. Jaworskiego.

 

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Polskiego Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego

Swoją pracę poddaje według potrzeb superwizji: Poza Schematami: Iwona Dąbrowska; Grażyna Bończewska Psychoterapeuta w nurcie poznawczo-behawioralnym, Ewa Majchrowska TSR

Inne:

 • w kwietniu 2023 roku ukazała się jej powieść autobiograficzna nakładem Wydawnictwa Księgarnia Świętego Jacka w Katowicach
 • jest autorką rozmaitych publikacji z zakresu teologii, duchowości, teatru, metodyki języka polskiego, psychologii
 • http://Otwarcie.ec jest jej autorską stroną.

Ewelina Makowska

Obszary specjalizacji:

– poradnictwo i konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
– pomoc psychologiczna osobom doświadczającym przemocy;
– wsparcie psychologiczne osób przewlekle chorych;
– wsparcie w poszukiwaniu ważnych zasobów i umiejętności;
– pomoc w radzeniu sobie ze stresem;
– trudności emocjonalne oraz interpersonalne;
– zaburzenia w relacjach międzyludzkich;
– zaburzenia zachowania;
– zaburzenia nastroju;
– depresja;
– zaburzenia lękowe;
– zaburzenia osobowości.

Absolwentka psychologii o specjalności zdrowia i rehabilitacji oraz filologii rosyjskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jako psycholog doświadczenie zawodowe zdobywała w placówce wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, w ośrodku pomocy społecznej oraz w innych instytucjach pomocowych. Prowadziła zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, w ramach programu profilaktyki uzależnień od alkoholu i narkotyków realizowała spotkania z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. Udzielała pomocy psychologicznej uchodźcom z Ukrainy.

Pracuje z dziećmi w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych. W prywatnym gabinecie udziela wsparcia osobom chorującym na cukrzycę typu 1 i 2, a także rodzinom diabetyków. Zajmuje się pomocą w zakresie modyfikacji zachowań zdrowotnych, adaptacji do życia z chorobą przewlekłą, wsparciem emocjonalnym w codzienności diabetyka i jego bliskich. Prowadzi edukację terapeutyczną w cukrzycy. Jest autorką cyklu wykładów dla osób z cukrzycą z toruńskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Najbliższy w terapii jest dla niej nurt poznawczo-behawioralny, inspiruje ją podejście integracyjne. Odbyła kursy i szkolenia poszerzające umiejętności w zakresie pomocy psychologicznej, uzależnień, zaburzeń odżywiania, terapii i diagnozy dzieci i młodzieży. Stale podnosi swoje kwalifikacje. Interesuje się zagadnieniami z zakresu psychologii zdrowia i psychologii osobowości.

Pracuje zgodnie ze standardami etyki zawodowej. Swoją pracę poddaje superwizji.

W życiu prywatnym amatorsko zajmuje się fotografią. Jej pasją są podróże i sztuka, jest miłośniczką twórczości Witolda Gombrowicza.

Patrycja Sobotka

Obszary specjalizacji:

 • zaburzenia/nieprawidłowości rozwoju, szczególnie zaburzenia ze spektrum autyzmu;
 • trudności dzieci w nauce;
 • problemy wychowawcze;
 • problemy z zachowaniem dziecka;

Absolwentka psychologii (specjalność kliniczna) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych Przygotowanie Pedagogiczne do Wykonywania Zawodu Nauczyciela – Psychologa w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu.

Ukończyła III-stopniowy kurs doszkalający “Terapia behawioralna dzieci z autyzmem”.

Wybrane kursy, szkolenia:

 • „Diagnoza i terapia dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi” zorganizowany przez NZOZ PsychoMedic.pl w ramach projektu Akademia Terapeuty;
 • „Trening jedzenia” zorganizowany przez Fundację POMOC AUTYZM,
 • „Diagnoza psychologiczna małego dziecka” zorganizowany przez Psychologia pod lupą;

Doświadczenie zawodowe zdobywała również:

 • jako nauczyciel – terapeuta w Przedszkolu Niepublicznym Bajkowy Dworek w Toruniu, zajmując się terapią indywidualną dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a także pomocą psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów;
 • podczas praktyk w Szpitalu Psychiatrycznym WSZZ im. L. Rydygiera w Toruniu, na oddziale Dziennym Rehabilitacyjnym dla dzieci i młodzieży oraz Oddziale klinicznym psychiatrii dzieci i młodzieży;
 • Podczas praktyk w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim.

Najbliższe jest jej podejście poznawczo – behawioralne.