Aneta Stawiszyńska-Biarda

Obszary specjalizacji:

 • praca z osobami zmagającymi się z negatywnymi przekonaniami na swój temat, szukającymi wsparcia we wzmocnieniu samooceny i poczucia własnej wartości
 • pomoc w przechodzeniu przez trudne momenty w życiu i identyfikacji potencjalnych sposobów poradzenia sobie z emocjonalnym dyskomfortem
 • praca z osobami chcącymi rozpoznać, zrozumieć i konstruktywnie wyrażać swoje emocje
 • praca z osobami, które zauważają u siebie oznaki wypalenia zawodowego.

Ukończyła psychologię (specjalność społeczno-środowiskowa) i filologię romańską (specjalność tłumaczenia) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych (język francuski).

Absolwentka studiów podyplomowych Psychologia Zarządzania na WSB w Toruniu.

Uczestniczy w cyklu szkoleń z Terapii Schematów prowadzonych przez dr Olgę Olszewską w Centrum Psychoterapii i Poradnictwa Phanari.

Doświadczenia zawodowe zdobywała m.in.:

 • W trakcie praktyk w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym na Oddziale Klinicznym Psychiatrii Młodzieży w Toruniu
 • W ośrodku Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Remedis PRO w Toruniu jako stażystka na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, Behawioralnych i Osobowościowych

Uczestniczyła w następujących szkoleniach i kursach:

 • Ukończyła szkolenie „MMPI®-2 – Stosowanie i interpretacja Minnesockiego Wielowymiarowego Inwentarza Osobowości® – 2” (organizowane przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie)
 • Uzyskała uprawnienia do posługiwania się Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5 (organizowane przez Pracownię Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku)
 • Ukończyła szkolenie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach I stopnia (organizowanej przez  Centrum Rozwiązań w Toruniu)
 • Uzyskała certyfikat Trenera Umiejętności Społecznych TUS SST
 • Jest aktywnym słuchaczem szkoleń organizowanych przez Szkołę Psychoterapii Dialog, uczestniczyła m.in. w takich szkoleniach jak: „Jak pracować z pacjentem, który ma do podjęcia kluczową decyzję życiową? Sesja prowadzona przez Irvina Yaloma”, „Jak pracować z wysokofuncjonującą osobą uzależnioną, nie będąc terapeutą uzależnień?”, „Najnowsze sposoby rozumienia żałoby przydatne w pracy z pacjentem”. 

W pracy najbliższy jest jej nurt poznawczo-behawioralny (z uwzględnieniem trzeciej fali, zwłaszcza terapii akceptacji i zaangażowania oraz terapii schematów).

Może prowadzić konsultacje psychologiczne w języku francuskim.

Anna Olszewska

Obszary specjalizacji:
• terapia indywidualna dzieci i młodzieży,
• trudności okresu dojrzewania,
• zaburzenia nastroju
• regulacja emocji,
• trudności adaptacyjne,
• problemy wychowawcze,
• techniki relaksacyjne,
• wsparcie i edukacja opiekunów,
• choroby psychosomatyczne
• diagnoza neuropsychologiczna dorosłych,
• terapia dorosłych z deficytami funkcji poznawczych

Pracuje w nurcie eklektycznym z elementami podejścia poznawczo-behawioralnego oraz humanistycznego.


Jest absolwentką socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (2015) oraz psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie (2016).
Ukończyła studia podyplomowe z zakresu terapii zajęciowej (SKK Toruń 2018).
Obecnie realizuje studia podyplomowe na kierunku psychoterapia poznawczo-behawioralna prowadzone przesz Szkołę Psychoterapii Crescentia.
Jest w trakcie certyfikacji specjalistycznego kursu metody TRE (Tension and Trauma Releasing Exercises).


Odbyła staże mi.in. w Szpitalu Tworkowskim (Warszawa), Stowarzyszeniu Stowarzyszeniu Dom Sue Ryder (Bydgoszcz) Centrum Edukacji i Terapii Punkt Przedszkolny Zdobywcy (Toruń).
Pracowała w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu oraz Środowisko-wym Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu. Ma doświadczenie w pracy jako psycholog w szkołach po-nadpodstawowych.
Obecnie prócz pracy w NZOZ Remedis współpracuje z Niepublicznym Przedszkolem Terapeutycznym w Kowalewie Pomorskim. Prowadzi również prywatną praktykę terapeutyczną w Toruniu i Golubiu -Dobrzyniu.


Preferowane formy pracy: terapia indywidualna, rodzinna, młodzież, dorośli.


W pracy najczęściej spotyka się z trudnościami w zakresie dostosowania społecznego, zaburzeń nastroju, trudności w zakresie regulacji emocji i kontaktów społecznych, zaburzeniami lękowymi i depresją.


Prywatnie fanka saunowania, sportów wodnych i wycieczek w nieznane.

Maja Rosińska

Obszary specjalizacji:
• praca z dziećmi w wieku 0-13 lat
• trudności okresu okołoporodowego (praca z kobietami, mężczyznami i parami razem)
• poradnictwo dla par
• wczesne wspomaganie rozwoju
• praca w diadzie matka-niemowlę

Pracuje w nurcie psychodynamicznym, psychoanalitycznym.

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy o specjalności wspomaganie rozwoju. Obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych z psychologicznej opieki okołoporodowej.

Ukończyła szkolenia:
“Baby blues. Depresja poporodowa. Strata okołoporodowa“,
“Wsparcie w kryzysach okołoporodowych“,
“Odstawienie od piersi z perspektywy psychologicznej”,
“Pracja z parami w kryzysie niepłodności”,
“Doświadczenie aborcji i terminacja ciąży”,
“Jak pracować z osobami, które doświadczyły okołoporodowej straty dziecka”,
“Trauma porodowa. Perspektywa psychologiczna”,
“Pacjentka w ciąży i połogu – 10 trudności i 10 strategii pracy terapeutycznej”,
“Psychorysunek w pracy terapeutycznej”,
“FAScynujący świat – charakterystyka i metody pracy z dziećmi z alkoholowym zespołem płodowym“
“Rozpoznawanie i różnicowanie załościowych zaburzeń rozwoju u dorosłych.“,
“Jak pracować z dorosłymi pacjentami z ze spektrym autyzmu“.

Preferowane formy pracy:
• konsultacje i wsparcie dzieci, dorosłych i par,
• psychoedukacja,
• poradnictwo,
• diagnoza psychologiczna

Jest członkiem fundacji Share The Care i Mama Na Huśtawce.
Swoją pracę poddaje superwizji psychoanalitycznej u Aleksandry Wierzejewskiej.

Uczy się języka migowego, by wspierać również pacjentów Głuchych i niedosłyszących. Pracuje także z pacjentami w języku angielskim.

Elżbieta Ciesielska

Obszary specjalizacji:

 • terapia i konsultacje indywidualne dot. dzieci od 12 roku życia i młodzieży (za zgodą rodziców) oraz dorosłych
 • psychoedukacja w nurcie poznawczo – behawioralnym, porozumienia bez przemocy
 • trudności emocjonalne
 • trudności w nauce / w szkole; problemy wychowawcze; problemy z zachowaniem dziecka\
 • trudności w komunikacji
 • praca nad poczuciem własnej wartości, niska samoocena, samopoznanie
 • odkrywanie własnych możliwości
 • depresja i kryzysy samobójcze
 • wypalenie zawodowe nauczycieli i zawodów pomocowych
 • wsparcie w kryzysach egzystencjalnych i rozwoju duchowego

Najbliższe w terapii jest jej podejście poznawczo-behawioralne oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Preferowane formy pracy to terapia indywidualna. Zajmuje się terapią osób dorosłych, młodzieży i dzieci od 12 roku życia.

Pracuje jako psycholog w Diecezjalnym Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Toruniu oraz  w Poradni Zdrowia Psychicznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydgiera na Bielanach „Centrum Zdrowia Psychicznego – Wschód”.  Prowadzi również prywatny gabinet psychologiczny „Otwarcie”. Wcześniej pracowała w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum dla dorosłych w Toruniu jako nauczyciel, socjoterapeuta, trener komunikacji opartej na empatii.

Ukończyła studia wyższe na:

 • Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu,
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Filologia Polska,
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu o specjalności: Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z profilaktyką społeczną,
 • Szkoła Główna Menadżerska Collegium Humanum w Warszawie na kierunku: Psychologia.

Ukończyła również studia podyplomowe, między innymi:

 • Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Kierunek: Wydział Nauk Społecznych i Sztuki, Specjalność: Socjoterapia
 • Collegium Civitas w Warszawie, Kierunek: Porozumienie bez Przemocy wg Marshalla B. Rosenberga
 • Szkoła Główna Menadżerska Collegium Humanum w Warszawie, specjalność: Psychotraumatologia, Tytuł: Psychotraumatolog Master of science

Uzyskała tytuł/ certyfikat:

 • Certyfikat uczestnictwa i ukończenia szkolenia VIII edycji Rocznego Studium Mediacji prowadzonego metodą Porozumienia bez Przemocy. Tytuł: Mediator w nurcie Porozumienia bez Przemocy
 • Certyfikat ukończenia szkolenia na Mediatora, Tytuł: Mediator
 • Kurs Doskonalenia Umiejętności Trenerskich i Komunikacji opartej na Empatii, Poziom: II etap kształcenia trenerów Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii z rekomendacjami Polskiego
 • Towarzystwa Psychologicznego, Organizator: Szkoła Trenerów Komunikacji opartej na Empatii Lucyna Wieczorek w Warszawie, tytuł Trener  Komunikacji Opartej na Empatii
 • Certyfikat ukończenia szkolenia Interpretacja wyników kwestionariusza CUIDA i Testu Kompetencji Rodzicielskich TKR

Ukończyła szkolenia z zakresu:

 • Integralnego Studium Rozwoju Osobistego dla Trenera i Lidera
 • Poziom: I etap Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na  Empatii, Organizator: Szkoła
 • Trenerów Komunikacji opartej na Empatii Lucyna Wieczorek w Warszawie
 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – kurs podstawowy oraz szkolenie zaawansowane w Centrum Rozwiązań, Toruń

Obecnie uczestniczy:

 • w drugim roku szkolenia z zakresu psychoterapii w Szkole Psychoterapii Crescentia w nurcie poznawczo-behawioralnym w Toruniu, akredyatcja Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej
 • w rocznym szkoleniu Terapii Schematów, Crescentia, prowadząca Olga Olszewska
 • w studiach podyplomowych z Suicydologii oraz Psychologii klinicznej w Szkoła Główna Menadżerska Collegium Humanum w Warszawie
 • w studiach podyplomowych z Suicydologii z ramienia Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego

Odbyła staże:

 • Praktyka psychologiczna 720 godz. w

Ośrodku Krótkoterminowej Terapii Uzależnień w Toruniu, 80 godz.
Praktyka kliniczna w Szpitalu Psychiatrycznym w Toruniu, 360 godz.
Liceum Ogólnokształcące nr 5 – testy psychologiczne, 120 godz.
Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna w Toruniu, 40 godz.
Diecezjalny Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Toruniu, 120 godz.

 • Praktyka pedagogiczna 160 godz.

Praktyka w I LO w Toruniu i SP nr 24 w Toruniu
Krótki opis stanowiska: obserwacje i prowadzenie zajęć, współpraca z pedagogiem szkolnym

Praktykowanie Porozumienia bez Przemocy podczas szkoleń, warsztatów – 350 godz.
Krótki opis stanowiska: udział w szkoleniach z certyfikowanymi trenerami NVC

Lider i organizator Klubu Empatycznego Nauczyciela w SP nr 24 w Toruniu
Krótki opis stanowiska: praca społeczna, rozwijanie umiejętności trenerskich z kompetencji miękkich i komunikacji

Lider i współorganizator grupy wsparcia Anonimowe z Depresją dla kobiet w Toruniu
Krótki opis stanowiska: praca na rzecz Fundacji Przystań M z Warszawy, realizacja Programu 12 Kroków według publikacji Wreszcie żyć R. Jaworskiego.

 

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Polskiego Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego

Swoją pracę poddaje według potrzeb superwizji: Poza Schematami: Iwona Dąbrowska; Grażyna Bończewska Psychoterapeuta w nurcie poznawczo-behawioralnym, Ewa Majchrowska TSR

Inne:

 • w kwietniu 2023 roku ukazała się jej powieść autobiograficzna nakładem Wydawnictwa Księgarnia Świętego Jacka w Katowicach
 • jest autorką rozmaitych publikacji z zakresu teologii, duchowości, teatru, metodyki języka polskiego, psychologii
 • http://Otwarcie.ec jest jej autorską stroną.

Ewelina Makowska

Obszary specjalizacji:

– poradnictwo i konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
– pomoc psychologiczna osobom doświadczającym przemocy;
– wsparcie psychologiczne osób przewlekle chorych;
– wsparcie w poszukiwaniu ważnych zasobów i umiejętności;
– pomoc w radzeniu sobie ze stresem;
– trudności emocjonalne oraz interpersonalne;
– zaburzenia w relacjach międzyludzkich;
– zaburzenia zachowania;
– zaburzenia nastroju;
– depresja;
– zaburzenia lękowe;
– zaburzenia osobowości.

Absolwentka psychologii o specjalności zdrowia i rehabilitacji oraz filologii rosyjskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jako psycholog doświadczenie zawodowe zdobywała w placówce wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, w ośrodku pomocy społecznej oraz w innych instytucjach pomocowych. Prowadziła zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, w ramach programu profilaktyki uzależnień od alkoholu i narkotyków realizowała spotkania z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. Udzielała pomocy psychologicznej uchodźcom z Ukrainy.

Pracuje z dziećmi w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych. W prywatnym gabinecie udziela wsparcia osobom chorującym na cukrzycę typu 1 i 2, a także rodzinom diabetyków. Zajmuje się pomocą w zakresie modyfikacji zachowań zdrowotnych, adaptacji do życia z chorobą przewlekłą, wsparciem emocjonalnym w codzienności diabetyka i jego bliskich. Prowadzi edukację terapeutyczną w cukrzycy. Jest autorką cyklu wykładów dla osób z cukrzycą z toruńskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Najbliższy w terapii jest dla niej nurt poznawczo-behawioralny, inspiruje ją podejście integracyjne. Odbyła kursy i szkolenia poszerzające umiejętności w zakresie pomocy psychologicznej, uzależnień, zaburzeń odżywiania, terapii i diagnozy dzieci i młodzieży. Stale podnosi swoje kwalifikacje. Interesuje się zagadnieniami z zakresu psychologii zdrowia i psychologii osobowości.

Pracuje zgodnie ze standardami etyki zawodowej. Swoją pracę poddaje superwizji.

W życiu prywatnym amatorsko zajmuje się fotografią. Jej pasją są podróże i sztuka, jest miłośniczką twórczości Witolda Gombrowicza.

Patrycja Sobotka

Obszary specjalizacji:

 • zaburzenia/nieprawidłowości rozwoju, szczególnie zaburzenia ze spektrum autyzmu;
 • trudności dzieci w nauce;
 • problemy wychowawcze;
 • problemy z zachowaniem dziecka;

Absolwentka psychologii (specjalność kliniczna) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych Przygotowanie Pedagogiczne do Wykonywania Zawodu Nauczyciela – Psychologa w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu.

Ukończyła III-stopniowy kurs doszkalający “Terapia behawioralna dzieci z autyzmem”.

Wybrane kursy, szkolenia:

 • „Diagnoza i terapia dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi” zorganizowany przez NZOZ PsychoMedic.pl w ramach projektu Akademia Terapeuty;
 • „Trening jedzenia” zorganizowany przez Fundację POMOC AUTYZM,
 • „Diagnoza psychologiczna małego dziecka” zorganizowany przez Psychologia pod lupą;

Doświadczenie zawodowe zdobywała również:

 • jako nauczyciel – terapeuta w Przedszkolu Niepublicznym Bajkowy Dworek w Toruniu, zajmując się terapią indywidualną dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a także pomocą psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów;
 • podczas praktyk w Szpitalu Psychiatrycznym WSZZ im. L. Rydygiera w Toruniu, na oddziale Dziennym Rehabilitacyjnym dla dzieci i młodzieży oraz Oddziale klinicznym psychiatrii dzieci i młodzieży;
 • Podczas praktyk w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim.

Najbliższe jest jej podejście poznawczo – behawioralne.

 

Barbara Dygdała-Kłosińska

Jednolite studia magisterskie z psychologii ukończyła na SWPS w Katowicach (specjalność psychologia kliniczna dzieci i młodzieży). Absolwentka studiów podyplomowych z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka. Diagnosta z uprawnieniami do wykonywania badań między innymi testami: Stanford-Binet 5, ADOS 2, IDS-P, IDS-2. Terapeuta TUS.

Obecnie na trzecim roku czteroletniego szkolenia z Psychoterapii Dzieci i Młodzieży organizowanym przez Laboratorium Psychoedukacji przy współpracy ośrodka ReGeneRacja w Warszawie. Kształci się w ramach ścieżki terapii indywidualnej dzieci i młodzieży (3 rok studiów) oraz terapii grupowej dzieci. Program szkolenia spełnia warunki niezbędne do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Pracuje w nurcie psychodynamicznym zawsze zwracając uwagę na kontekst środowiskowy, w tym rodzinny pacjenta (nurt systemowy).

Doświadczenie zdobywała jako psycholog w Szkole Podstawowej nr 6 w Toruniu oraz w Przedszkolu Niepublicznym Koci Łapci w Toruniu. Od ośmiu lat pracuje z dziećmi o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych oraz z dziećmi nieneurotypowymi.

Praktyki odbyła w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku na Oddziale Psychiatrycznym Sądowym dla Nieletnich o Wzmocnionym Zabezpieczeniu, staż terapeutyczny z terapii grupowej dzieci i młodzieży w Ośrodku ReGeneRacja w Warszawie.

Joanna Romanowska

Obszary specjalizacji:

 • Life Coaching
 • szkolenia z zakresu kompetencji miękkich
 • wsparcie dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) i Dorosłych Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych (DDD)
 • niewspierające przekonania
 • praca z Wewnętrznym Dzieckiem i Wewnętrznym Krytykiem
 • zaburzenia lękowe i depresyjne
 • niskie poczucie własnej wartości
 • brak pewności siebie
 • brak poczucia sensu
 • radzenie sobie ze stresem
 • wsparcie w sytuacjach kryzysowych
 • nieumiejętność odczuwania i nazywania emocji
 • wycofanie
 • poczucie niezrozumienia
 • niskie umiejętności społeczne

Pracuje w nurcie integracyjnym, niejednokrotnie łączy terapię z elementami coachingu, co, w jej odczuciu, daje niesamowite efekty. Jako psycholog i terapeuta, udziela wsparcia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) i Dorosłych Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych (DDD), zajmuje się pracą z Wewnętrznym Dzieckiem i Wewnętrznym Krytykiem, pomaga zmieniać niewspierające przekonania. Jako life – coach, pomaga ludziom w poszukiwaniu ich celów życiowych, określaniu misji. Jako trener mentalny pomaga młodym ludziom w osiąganiu ich sukcesów, zarówno sportowych jak i osobistych. Jako trener TUS uczy podstawowych umiejętności społecznych.

Absolwentka psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie i pedagogiki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Ukończyła również studia podyplomowe: Akademia Trenera Biznesu w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Negocjacje i Mediacje w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, Studium Nauk o Rodzinie na Uniwersytecie kard. Stefena Wyszyńskiego w Warszawie.

Uzyskała tytuł/ certyfikat Akredytowanego Coacha EMCC, Coacha Master Class, Terapeuty Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Terapeuty Racjonalnej Terapii Zachowań,  Trenera Mentalnego Juniorów, Trenera Biznesu, Trenera Kompetencji Miękkich.

Ukończyła następujące szkolenia:

 • Szkolenie “Trener TUS” Studio Psychologiczne Joanna Węglarz
 • Szkolenie “Trener TUS nastolatków” Studio Psychologiczne Joanna Węglarz
 • Szkolenie: „Podstawy Prowokatywności w coachingu i terapii”, Provocare, Warszawa
 • Szkolenie z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – I stopień, Centrum Rozwiązań, Toruń
 • Kurs: „Racjonalna Terapia Zachowań”, IPRI Kraków
 • Kurs „Psychobiologia”.
 • Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie
 • Warsztat „Jak używać kart coachingowych indywidualnie i grupowo”, EMCC, Akademia Coachingu i Mentoringu Norman Benett, Komorów
 • Warsztat „Jak prowadzić sesje indywidualne używając kart”, EMCC, Akademia Coachingu i Mentoringu Norman Benett, Komorów
 • Szkolenie „Diagnoza i terapia skoncentrowana na pracy z emocjami”, Warszawa
 • Kurs: „Trener kompetencji miękkich”, Bydgoszcz
 • Szkolenie „Uzależnienia behawioralne – diagnoza i terapia”, Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, Toruń
 • Warsztaty szkoleniowe dla terapeutów pracujących z dorosłymi dziećmi alkoholików w podejściu psychoterapii integracyjnej (prowadząca: Zofia Sobolewska-Mellibruda) – Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa
 • Szkolenie NEST – warsztaty p.n.: „Zaniedbania, przemoc i straty prokreacyjne – pomoc terapeutyczna”, Toruń (prowadzący: Andrzej Winkler)
 • „Nowe środki psychoaktywne wśród młodzieży” – szkolenie zorganizowane przez Towarzystwo „Powrót z U” w Toruniu

Szkolenia z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach I stopień ukończyła w Toruniu.

Odbyła staże w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, Oddział Krótkoterminowej Terapii Uzależnień (2013) oraz Staż w ambulatoryjnej grupie terapeutycznej NZOZ REMEDIS w Toruniu (2013).

Współpracuje z Mental Health Help Line jako psycholog, terapeuta, coach; Vanity Style – psycholog, terapeuta, coach.

Najbliższe w terapii jest dla niej podejście integracyjne, krótkoterminowe.

Preferowane formy pracy to terapia indywidualna, grupowa,  odbiorcy to młodzież, dorośli.

Jest członkiem EMCC Poland, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, John Maxwell Team Poland, Towarzystwa Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu (Sekretarz).

Dodatkowe kompetencje:  wypracowanie własnego modelu pracy terapeutyczno – coachingowo – szkoleniowej i holistyczne podejście do klienta.

Swoją pracę poddaje superwizji u Roberta Łężaka, Kaliny Grali i Agnieszki Kaseji.

Agata Weber

Obszary specjalizacji:
– zaburzenia emocjonalne;
– zaburzenia lękowe;
– zaburzenia depresyjne;
– zaburzenia eksternalizacyjne;
– zaburzenia ze spektrum autyzmu;

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku psychologia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Przygotowanie pedagogiczne zdobyła w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Ukończyła również kurs „Terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży” prowadzony przez Centrum CBT w Warszawie.

Ukończyła szkolenia:
– „Interwencja kryzysowa wobec pacjenta, który chce odebrać sobie życie”;
– „Jak prawidłowo diagnozować i wspierać pacjenta w tranzycji w dysforii płciowej”;
– „Jak skutecznie przeprowadzać pierwsze konsultacje do psychoterapii”.

Doświadczenie zawodowe zdobywała:
– w Niepublicznym Przedszkolu “Raczek” w Toruniu;
– w Centrum Terapii i Edukacji „Mały Książę”;
– w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Toruniu;
– w Fundacji Kreatywnej Edukacji Niepublicznej Szkole Podstawowej w Bydgoszczy.

Najbliższe w terapii jest dla niej podejście poznawczo-behawioralne.

Preferowane formy pracy: terapia indywidualna

Elżbieta Kuleszko

Obszary specjalizacji:

 • leczenie traumy
 • pomoc w radzeniu sobie z kryzysami życiowymi i sytuacjami trudnymi (choroby, stresy, kryzysy, konflikty),
 • terapia indywidualna młodzieży, osób dorosłych (m.in zaburzenia lękowe, nerwice, zaburzenia nastroju, depresje, psychozy, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia osobowości)
 • problemy w relacjach i związkach
 • terapia par
 • praca z rodziną w sytuacji okołorozwodowej
 • interwencja kryzysowa

W swojej pracy łączy podejścia psychodynamiczne, systemowe, integracyjne.

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego (Pedagogika Opiekunczo-Wychowawczej, Pedagogika Specjalna Resocjalizacja), Uniwerstytetu SWPS w Warszawie (Psychologia).

 • Ukończyła 4-letnie specjalistyczne podyplomowe szkolenie Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej (Organizator: Krakowskie Centrum Psychodynamiczne) 2006 r.
 • Studium Socjoterapii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży, Organizator: Krakowskie Centrum Psychodynamiczne) 2006r.
 • Podyplomowe Studia z psychologii klinicznej- specjalność Zaburzenia psychiczne i osobowości człowieka dorosłego. Gdański Uniwersytet Medyczny, 2010
 • Studium Opiniowania Sądowo-Psychologicznego z Udziałem Dzieci- posiada rekomendacje Fundacji Dzieci Niczyje do opiniowania Sądowo-Psychologicznego, 2009 Fundacja Dzieci Niczyje Warszawa (obecnie Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.)
 • Podyplomowe Studia w zakresie Psychotraumatologii, 2020r.,  Uniwerstytet Gdański
 • Specjalistyczne Szkolenie Psychoterapii Pozytywnej organizowane przez Międzynarodowy Instytut Psychoterapii Pozytywnej w Wiesbaden Niemcy, 2016r.
 • Specjalistyczne Długoterminowe Szkolenie Psychotraumatologia Praktyczna (2016r.)  i Psychotraumatologia Zaawansowana  (2018r.) organizowane przez  Fundację Pomorskie  Centrum Psychotraumatologii Gdańsk i Instytut Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium
 • Szkołę Psychoterapii Psychoz- Specjalistyczne Szkolenie Akredytowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Centrum  Badań nad Traumą i Dysocjacją, Katowice 2022
 • Szkolenie Certyfikacyjne EMDR-poziom I, II organizowane przez Europe Association EMDR, 2021 i 2022
 • Szkolenie Certyfikacyjne Zastosowanie EMDR w pracy z dziećmi i młodzieżą-poziom I ,  II  -prowadząca Anna Rita Verardo (Włochy)2022 Szkolenia organizowane przez Polskie Towarzystwo EMDR

Odbyła liczne szkolenia w zakresie diagnozy klinicznej i terapii.

Psychoterapeuta w paradygmacie psychodynamicznym, Terapeuta EMDR.

 • Posiada Europejski Certyfikat Konsultanta Psychoterapii Pozytywnej wydany przez Międzynarodowy Instytut Psychoterapii Pozytywnej w Wiesbaden Niemcy, 2016r.
 •  Certyfikat Specjalisty w Zakresie Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia PTP nr 394
 • w trakcie certyfikacji Diagnosty Zaburzeń Dysocjacyjnych Europejskiego Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją (ESTD),

W pracy zawodowej od wielu lat prowadzi działania diagnostyczne, terapeutyczne dorosłych, dzieci i młodzieży, rodzin,  oddziaływania specjalistyczne skierowane do osób w kryzysie, wymagających leczenia po zdarzeniach traumatycznych, osób doświadczających  przemocy oraz stosujących przemoc w rodzinie- praca w kontakcie indywidualnym, rodziny,  grupy.

Prowadzi szkolenia dla profesjonalistów  pracujących na rzecz pomocy osobom doświadczającym przemocy dla różnych grup zawodowych.

Współpracuje z Uniwersytetem SWPSw Sopocie – nauczyciel akademicki.

Biegły sądowy – z listy Sądu Okręgowego w Toruniu w zakresie psychologii.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Stowarzyszenia Psychologów Sądowych, Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR.