Katarzyna Waszak

Psychoterapia indywidualna dla osób dorosłych w zakresie:

 • zaburzeń lękowych, depresji, obniżonego nastroju,
 • żałoby, straty,
 • budowania poczucia własnej wartości,
 • wsparcia dla osób DDA,
 • odkrywania siebie, swoich zasobów,
 • poszukiwania sensu życia, drogi rozwoju,
 • kryzysu w relacjach.

Pracuje w nurcie integratywnym – psychoterapia psychodynamiczna, poznawczo-behawioralna, TSR.

Mgr filologii polskiej na UMK w Toruniu, ukończyła Podyplomowe Studia Pedagogiki Korekcyjno – Kompensacyjnej, czteroletnie Studia Podyplomowe Psychoterapii Integratywnej na PWT we Wrocławiu, które mają akredytację Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie, kurs zaawansowany Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jest w trakcie Studium Integracji Osób po Traumie w Integri TSR. Wzbogaca warsztat pracy, biorąc udział w różnych szkoleniach, konferencjach, np. w Fundacji ,,Nagle Sami”, czy ,,Zrozumieć DDA” – szkolenie w Fundacji Vis Salutis.

Jest członkiem Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich we Wrocławiu oraz Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Staż kliniczny odbyła w Wojewódzkiej Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia oraz w Ośrodku Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Remedis PRO w Toruniu. Doświadczenie zawodowe zdobyła, pracując w Centrum Psychoterapii i Poradnictwa Phanari.

Pracuje pod stałą superwizją – certyfikowanego superwizora PTP – Gorgonii Wróbel -Sucharskiej oraz superwizora aplikanta SPCh – Katarzyny Ornat.

Paulina Koziczak

Pracuje w nurcie psychodynamicznym.

Obszary specjalizacji:

 • terapia indywidualna osób dorosłych,
 • terapia grupowa.

Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna. Obecnie studentka drugiego roku 4-letniego Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, posiadającego rekomendację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i atest Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Od 2023r. stażystka na Oddziale Psychiatrycznym i Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, gdzie zajmuje się współprowadzeniem terapii grupowej oraz wsparciowymi rozmowami indywidualnymi z pacjentami .

Uczestniczka (2021r.), a następnie obserwatorka (2023r.) Grupy Otwarcia organizowanej przez  Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Anna Chwiałkowska Dąbkowska

Pracuje w nurcie integracyjnym.

Psycholożka, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, z ponad 20 letnim doświadczeniem zawodowym, we współpracy z różnymi instytucjami i ośrodkami w regionie.

Ukończyła Psychodynamiczne Studium Socjoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Obecnie na 4. roku szkoły psychoterapii Integracyjnej Vis Salutis, akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Ukończyła szereg kursów i szkoleń rozwijających zawodowo i zgodnie z wymogami – odbyła własną terapię szkoleniową.

Integruje techniki i narzędzia z różnych szkół psychoterapii, aby jak najlepiej dopasować warsztat do pacjenta. Najbliższe jej w terapii jest podejście psychodynamiczne i humanistyczne.

Pracuje terapeutycznie i wsparciowo z osobami dorosłymi. Zajmuje się zaburzeniami depresyjnymi i lękowymi, zaburzeniami osobowości, traumami relacyjnymi, różnego rodzaju kryzysami czy trudnościami osób pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym.

Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP. Wpisana na listę psychoterapeutów i superwizorów SNP PTP.

Pracuje pod regularną superwizją indywidualną [ Urszula MIsiuna , dr n. o zdr. Tytus Koweszko ] oraz grupową [ dr Rafał Pniewski, Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal]

Barbara Ezman


Terapia dorosłych i młodzieży.

Pracuje w nurcie Gestalt z osobami, które:

 • doświadczają niepokoju, lęku, braku satysfakcji z życia
 • przeżyły stratę bliskiej osoby, zmagają się z żałobą
 • doświadczają trudności w relacjach z innymi ludźmi
 • doświadczają odrzucenia i braku akceptacji
 • mają potrzebę ugruntowania poczucia własnej wartości
 • chcą rozwijać własny potencjał.

Aktualnie w trakcie  ostatniego roku całościowego 4-letniego szkolenia w Instytucie Gestalt w Krakowie posiadającym akredytację EAGT (Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii Gestalt) i  akredytowanym przez EAP (Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii).

Posiada 25-letnie doświadczenie pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi w edukacji i psychoedukacji jako nauczyciel, wychowawca, doradca metodyczny
i szkoleniowiec.

Staż kliniczny odbyła na Oddziale Klinicznym Psychiatrii Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu.

Pracuje w oparciu o wytyczne Kodeksu Etycznego EAGT (European Association for Gestalt Therapy), swoją pracę poddaje superwizji.

Umiejętności psychoterapeutyczne doskonali na bieżąco, biorąc udział w szkoleniach, treningach, kursach.

Ukończyła m.in. szkolenia:

Teoria self z Peterem Phillipsonem, Peter Phillipson, Instytut Gestalt w Krakowie

Przypływy i odpływy-teoria self dla gestaltystów/gestaltystek, Jacek Panster, Dom Psychoterapii Gestalt, Warszawa

Praca ze wstydem – wstyd w pracy psychoterapeuty, Ewa Canert-Łąka, Instytut Treningu i Edukacji Gestalt, Rzeszów

Praca ze snem, Dorota Węgrzyn,Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie

Szkoła Letnia Gestalt, Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie

Zaburzenia komunikacji interpersonalnej, Ośrodek Edukacji i Pomocy Psychologicznej INTRA, Warszawa

Szkoła Warsztatu i Treningu Psychologicznego, INTRA, Warszawa

Nasze spotkania – program psychoprofilaktyczny PTZN, Toruń
Porozumienie bez przemocy CMPPP, Studio Pomocy Psychologicznej „Impuls”

Warsztat asertywności. Siła, która nie rani – w poszukiwaniu głębokiej asertywności Instytut Psychologii Procesu

Metoda Compassionate Inquiry – warsztat rozwojowy, D.K.Ziniewicz, NewMe Wierzbiczany

Analiza transakcyjna, Magdalena Sękowska, Instytut Gestalt w Krakowie

Mindfulness 8-tygodniowy kurs redukcji stresu, My Way, Ajanta Toruń

Warsztaty z zakresu świadomości ciała, np. metoda Feldenkraisa, metoda Alexandra, joga, taniec oraz drama, techniki teatralne.

W wolnym czasie pisze fraszki, wiersze, prozę poetycką, tańczy tango argentyńskie, spaceruje po lesie, medytuje.

Elżbieta Kuleszko

Obszary specjalizacji:

 • leczenie traumy
 • pomoc w radzeniu sobie z kryzysami życiowymi i sytuacjami trudnymi (choroby, stresy, kryzysy, konflikty),
 • terapia indywidualna młodzieży, osób dorosłych (m.in zaburzenia lękowe, nerwice, zaburzenia nastroju, depresje, psychozy, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia osobowości)
 • problemy w relacjach i związkach
 • terapia par
 • praca z rodziną w sytuacji okołorozwodowej
 • interwencja kryzysowa

W swojej pracy łączy podejścia psychodynamiczne, systemowe, integracyjne.

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego (Pedagogika Opiekunczo-Wychowawczej, Pedagogika Specjalna Resocjalizacja), Uniwerstytetu SWPS w Warszawie (Psychologia).

 • Ukończyła 4-letnie specjalistyczne podyplomowe szkolenie Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej (Organizator: Krakowskie Centrum Psychodynamiczne) 2006 r.
 • Studium Socjoterapii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży, Organizator: Krakowskie Centrum Psychodynamiczne) 2006r.
 • Podyplomowe Studia z psychologii klinicznej- specjalność Zaburzenia psychiczne i osobowości człowieka dorosłego. Gdański Uniwersytet Medyczny, 2010
 • Studium Opiniowania Sądowo-Psychologicznego z Udziałem Dzieci- posiada rekomendacje Fundacji Dzieci Niczyje do opiniowania Sądowo-Psychologicznego, 2009 Fundacja Dzieci Niczyje Warszawa (obecnie Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.)
 • Podyplomowe Studia w zakresie Psychotraumatologii, 2020r.,  Uniwerstytet Gdański
 • Specjalistyczne Szkolenie Psychoterapii Pozytywnej organizowane przez Międzynarodowy Instytut Psychoterapii Pozytywnej w Wiesbaden Niemcy, 2016r.
 • Specjalistyczne Długoterminowe Szkolenie Psychotraumatologia Praktyczna (2016r.)  i Psychotraumatologia Zaawansowana  (2018r.) organizowane przez  Fundację Pomorskie  Centrum Psychotraumatologii Gdańsk i Instytut Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium
 • Szkołę Psychoterapii Psychoz- Specjalistyczne Szkolenie Akredytowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Centrum  Badań nad Traumą i Dysocjacją, Katowice 2022
 • Szkolenie Certyfikacyjne EMDR-poziom I, II organizowane przez Europe Association EMDR, 2021 i 2022
 • Szkolenie Certyfikacyjne Zastosowanie EMDR w pracy z dziećmi i młodzieżą-poziom I ,  II  -prowadząca Anna Rita Verardo (Włochy)2022 Szkolenia organizowane przez Polskie Towarzystwo EMDR

Odbyła liczne szkolenia w zakresie diagnozy klinicznej i terapii.

Psychoterapeuta w paradygmacie psychodynamicznym, Terapeuta EMDR.

 • Posiada Europejski Certyfikat Konsultanta Psychoterapii Pozytywnej wydany przez Międzynarodowy Instytut Psychoterapii Pozytywnej w Wiesbaden Niemcy, 2016r.
 •  Certyfikat Specjalisty w Zakresie Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia PTP nr 394
 • w trakcie certyfikacji Diagnosty Zaburzeń Dysocjacyjnych Europejskiego Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją (ESTD),

W pracy zawodowej od wielu lat prowadzi działania diagnostyczne, terapeutyczne dorosłych, dzieci i młodzieży, rodzin,  oddziaływania specjalistyczne skierowane do osób w kryzysie, wymagających leczenia po zdarzeniach traumatycznych, osób doświadczających  przemocy oraz stosujących przemoc w rodzinie- praca w kontakcie indywidualnym, rodziny,  grupy.

Prowadzi szkolenia dla profesjonalistów  pracujących na rzecz pomocy osobom doświadczającym przemocy dla różnych grup zawodowych.

Współpracuje z Uniwersytetem SWPSw Sopocie – nauczyciel akademicki.

Biegły sądowy – z listy Sądu Okręgowego w Toruniu w zakresie psychologii.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Stowarzyszenia Psychologów Sądowych, Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR.

Marlena Karpińska

Pracuje w nurcie psychodynamicznym.

Absolwentka Biologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, specjalność psychologia kliniczna.
Obecnie w trakcie 4-letniego Szkolenia Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal (ISPHS) oraz 3-letniego Szkolenia Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal (ISPHS).
Współpracuje z Pracownią Wspierania Rozwoju AiM w Toruniu, gdzie prowadzi konsultacje i terapię dla dzieci i młodzieży oraz konsultacje dla rodziców.
Prowadzi również prywatną praktykę psychoterapeutyczną w Toruniu.

Systematycznie uczestniczy w szkoleniach i konferencjach, aby podnosić swoją wiedzę i umiejętności. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Prywatnie wolny czas spędza na podróżach i w ogrodzie, gdzie uprawia kwiaty i ekologiczne warzywa.

Lidia Zielińska

Obszary specjalizacji:
• budowanie dobrych relacji;
• poprawa komunikacji w rodzinie, związku;
• adaptacja różnych wydarzeń w życiu;
• radzenie sobie z lękami, depresją, obniżonym nastrojem;
• budowanie własnej wartości;
• odkrywanie własnego potencjału;
• profilaktyka i terapia zaburzeń związane z seksualnością i zdrowiem psychicznym.

Pracuje w nurcie integratywnym – terapia psychodynamiczna, Gestalt, ISTDP i poznawczo-behawioralna.

Jest absolwentką pedagogiki i andragogiki w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz 4-letniego Studium Psychoterapii przy Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie, będącego członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii. Obecnie jest w trakcie certyfikacji.

Należy do Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, również w Warszawie.

Obecnie zdobywa wiedzę i umiejętności w Centrum Terapii Lwa Starowicza w Warszawie, uczestnicząc w 2-letniej Szkole Terapii Seksualnej.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u superwizorów: Anny Kołodziejczyk i Agnieszki Iwaszkiewicz.

Agnieszka Zielińska

Ukończyła pedagogikę resocjalizacyjną na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jest również absolwentką psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS oraz Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Instytutu Edukacji i Terapii w Poznaniu. Aktualnie w trakcie całościowego czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego „Szkoła Psychoterapii Dzieci i Młodzieży” prowadzonego przez Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodek ReGeneRacja.

Odbyła wiele praktyk i szkoleń dotyczących wybranej przez siebie dziedziny nauki. Pracowała z młodzieżą, prowadząc kurs dla Młodzieżowych Liderów Profilaktyki oraz jako wychowawca na obozach. Działa w Stowarzyszeniu Pomocy Chorym z Zespołem Turnera. Pracuje jako psycholog w szkole podstawowej.

Pedagog z wyboru, zamiłowania i pasji. Interesuje się sportem, który uprawia w wolnej chwili oraz muzyką. Korzysta z każdej okazji by rozwijać swoją osobowość i umiejętności interpersonalne. Uwielbia Tatry, słodycze i teatr. Nieustannie planuje i realizuje podróże oraz zachwyca się światem każdego dnia.

 

Izabela Wiśniewska

Pracuje w nurcie integracyjnym.

Obszary specjalizacji:

 • rodzice i rodzeństwo dziecka z autyzmem

 • rodzice i rodzeństwo dziecka niepełnosprawnego

 • osoby, których bliscy chorują

 • osoby z chorobą nowotworową lub przewlekłą

 • osoby w żałobie i po różnych stratach

 • dzieci nieśmiałe, wycofane

 • dzieci z trudnościami emocjonalnymi

 • dzieci z trudnościami w relacjach z innymi

Ukończyła 5-letnie studia magisterskie z Psychologii Klinicznej i Osobowości na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2-letnie Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień oraz Podyplomowe Studia z Psychologii klinicznej, a także 2. rok szkolenia w dziedzinie psychoterapii dziecii młodzieży w ramach projektu „Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży” współfinansowanego przez Unię Europejską ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W swojej pracy chętnie korzysta również z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (I i II stopień – szkolenie zaawansowane). Uczestniczyła w wielu szkoleniach z zakresu psychoonkologii, diagnozy neuropsychologicznej, autyzmu, terapii dzieci.

Doświadczenie zawodowe zdobywała poprzez:

 • pracę w przychodni „Nasz Lekarz” w Toruniu (od 2016)

 • pracę w ośrodku „Cyrenejczyk” w Toruniu (od 2012)

 • pracę w Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu (2010 – 2021)

 • pracę w przedszkolu „Nasz Wspólny Świat” w Toruniu (2018-2019)

Swoją pracę poddaje superwizji.

Justyna Trawińska

Pracuje jako psychoterapeutka prowadząca terapię indywidualną oraz terapię rodzin w nurcie terapii systemowej z wykorzystaniem m.in. technik Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, a także elementami terapii behawioralnej.

Jest absolwentką pedagogiki spec. resocjalizacja z profilaktyką społeczną na UMK (2015r.) oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej na kierunku doradztwo zawodowe i coaching kariery (2021r.).

Obecnie w trakcie certyfikacji Psychoterapeuty oraz Doradcy Systemowego w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu w nurcie psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin oraz uczestniczy w Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Jest inicjatorką Klubu Rodzica, w jednym z naszych oddziałów gdzie prowadzi spotkania edukacyjno-warsztatowo-wsparciowe dla rodziców.

Wykształcona także w zawodzie hortiterapeuty, w którym łączy pracę terapeutyczną z zamiłowaniem do przyrody. Zajęcia z hortiterapii prowadzi m.in. w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym, przedszkolach, szkołach w Toruniu.

Preferowane formy pracy:

 • terapia indywidualna,
 • rodzinna,
 • małżeńska,
 • grupowa.

Jest członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

Swoją pracę poddaje superwizji: WTTS – Wojciech Lindner.