Maciej Ślósarek

psycholog, seksuolog, psycholog transportu i doradca zawodowy

Od 14 lat pracuje w wyuczonym zawodzie.

Ukończył psychologię na Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w 2004 r. Od tego czasu stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach, studiach podyplomowych (seksuologia kliniczna, psychologia transportu i in.).

Przez 6 lat pracował w Poradni Zdrowia Psychicznego w Akademickiej Przychodni Lekarskiej.

Przez ponad 3 lata pracował jako doradca zawodowy w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia.

Od 2 kadencji jest biegłym sądowym, wpisanym na listę przy Sądzie Okręgowym w Toruniu. Opiniował w kilkuset sprawach sądowych.

Od wielu lat jest także orzecznikiem w Miejskim Zespole Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu jako psycholog i doradca zawodowy.

Na co dzień pracuje w Kujawsko – Pomorskim Ośrodku Adopcyjnym w Toruniu, gdzie zajmuje się opiniowaniem kandydatów na rodziców adopcyjnych, badaniem dzieci itp.

Od 6 lat jest konsultantem Kujawsko – Pomorskiej Niebieskiej Linii (przeciwdziałanie przemocy w rodzinie).

Zajmuje się:

Poradnictwem seksuologicznym

Diagnozą zaburzeń z zakresu seksuologii

Diagnostyką psychologiczną

Opiniowaniem psychologicznym i seksuologicznym

Monika Dąbkowska

wyłącznie konsultacje on-line

Obszary specjalizacji;

 1. Terapia par:
 • zdobywanie nowych umiejętności w zakresie porozumiewania się,
 • nauka rozwiązywania problemów,
 • wprowadzanie zmian w zachowaniu,
 • modyfikacja nierealistycznych oczekiwań,
 • branie odpowiedzialności za własne działania,
 • zatrzymanie rozgrywki,
 • postrzeganie siebie jako sprzymierzeńców,
 • budowanie odwagi i zaufania.
 1. Terapia seksuologiczna:
 • brak lub utrata potrzeb seksualnych,
 • trudności w osiąganiu orgazmu,
 • odczuwanie lęku lub niechęci przed współżyciem,
 • odczuwanie bólu lub dyskomfortu podczas stosunku,
 • przedwczesny lub opóźniony wytrysk,
 • zaburzenia erekcji,
 • nadmierny popęd seksualny,
 • nietypowe potrzeby seksualne.

Ekspertyza seksuologiczna: szczegółowa opinia psychologiczno-seksuologiczna dotycząca ewentualnych zaburzeń seksualnych lub nieprawidłowości w rozwoju psychoseksualnym, przygotowana w formie pisemnej na podstawie danych uzyskanych z badania oraz kwestionariuszy (koszt ekspertyzy ustalany jest indywidualnie na pierwszym spotkaniu).

Oferuje pomoc psychologiczną i edukacyjną w zakresie wsparcia dla osób homoseksualnych i biseksualnych oraz ich rodzin, wsparcia dla pacjentów transpłciowych i ich bliskich, edukacji seksualnej dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Pomoc kierowana jest dla:

 • osób dorosłych (klientów indywidualnych oraz par),
 • młodzieży,
 • rodziców, których niepokoją zachowania seksualne swoich dzieci,
 • osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin.

Terapia par najczęściej obejmuje: niedopasowanie potrzeb seksualnych partnerów, utratę satysfakcji ze współżycia, zdrady, występowanie dysfunkcji seksualnych u jednego lub obojga partnerów, trudności i konflikty występujące w relacji partnerskiej.

Pracuje w nurcie systemowym. Ta forma terapii jest często stosowana w pracy z kilkoma bliskimi sobie osobami. Skupienie się na pełni, którą tworzą ludzie pozostający ze sobą w zażyłych relacjach, pozwala na uzyskanie znacznych postępów terapeutycznych. Podejście systemowe koncentruje się na rozwiązywaniu konfliktów zaistniałych pomiędzy bliskimi osobami tworzącymi jakby jeden organizm.

Jest absolwentką psychologii w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, seksuologii w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Sopocie, pedagogiki specjalnej w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła Kurs Podstawowy Terapii Systemowej organizowany przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu.

Swoim Klientom zapewnia poszanowanie prywatności i godności, profesjonalną pomoc seksuologiczną, współpracę psychologa, seksuologa i lekarza w celu zapewnienia kompleksowej opieki. Jej celem jest niesienie profesjonalnej pomocy w zakresie seksualności człowieka, wspieranie swoich klientów w dążeniu do satysfakcjonującego życia seksualnego wolnego od kompleksów, ograniczeń, zaburzeń i chorób.

Prywatnie jest mamą dwójki dzieci. W wolnych chwilach lubi jeździć konno i podróżować motocyklem.