Barbara Wiśniewska

Ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna o specjalności terapia społeczna. Uczyła się także na studiach podyplomowych z zakresu mediacji rodzinnych oraz Uważności i zarządzania stresem. Ukończyła również szkolenie z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych I i II stopnia.

Doświadczenie zawodowe zdobywała jako wychowawczyni w świetlicy środowiskowej, konsultantka punktu dla uzależnionych, terapeutka zajęciowa, prowadziła zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży na podstawie autorskiego programu socjoterapeutycznego, zajęcia arteterapeutyczne, wspierające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz zajęcia relaksacyjne dla dzieci. Tworzyła treści edukacyjne dla rodziców przedszkolaków, prowadziła również szereg autorskich warsztatów mających na celu wspieranie kompetencji rodzicielskich. Brała udział w wielu projektach terapeutycznych, współpracując z fundacjami i organizacjami pozarządowymi.

Nieustannie podnosi swoje klasyfikacje biorąc udział w licznych konferencjach, szkoleniach i kursach.

W pracy z rodziną wykorzystuje swoje kompetencje mediacyjne, czerpie z mądrości ACT, bliskie jest jej podejście Porozumienia Bez Przemocy, zarządzanie stresem. Jest zafascynowana możliwościami wykorzystania sztuki w działaniach terapeutycznych, zwłaszcza technik dramowych i choreoterapii.

W wolnych chwilach uwielbia haftować i szydełkować, czytać i rysować komiksy. Interesuje się improwizacją teatralną oraz sztuką współczesną. Kocha taniec. Posiada niebieski pas TaeKwon Do ITF.

Magdalena Karpińska

Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Pedagogiki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Terapii Środowiskowej w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu oraz Oligofrenopedagogiki. Studia magisterskie o specjalności Psychologia Zarządzania ukończyła w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.

Trener TUS. Pedagog . Prowadzi Kursy Kynoterapeutyczne i zajęcia praktyczne w Policealnej Szkole Opiekunów Medycznych.  Certyfikowany Kynoterapeuta. Swoje zajęcia terapeutyczne prowadzi w asyście certyfikowanego psa terapeutycznego rasy Mudi. Współpracuje z Polskim Towarzystwem Kynoterapeutycznym.

Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywała początkowo jako nauczyciel metod efektywnej nauki dla osób z trudnościami w uczeniu się, obecnie jako  terapeuta w przedszkolach terapeutycznych,  środowiskowych domach opieki i  Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu.

Swoje kwalifikacje stale podnosi na licznych kursach i szkoleniach.

Specjalizuje się w pracy z dziećmi Metodą Dobrego Startu oraz udziela wsparcia rodzicom.

Jest miłośniczką camperingu i szydełkowania.

Piotr Ciesielski

Ukończył studia socjologiczne i pedagogiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest też absolwentem politologii oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej na UMK. 

Posiada certyfikaty ukończenia szkolenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (1st.), języka migowego (1st.) oraz Diagnosty w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym.  Ukończył również szkolenie z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych I i II stopnia.

Doświadczenie w pracy z młodzieżą i młodymi dorosłymi zdobywał jako nauczyciel w liceum oraz nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Pracował jako wolontariusz w Ośrodku dla Dzieci i Młodzieży Remedis m.in. współorganizując Wakacyjne Warsztaty Terapeutyczne. 

Jest autorem tekstów poświęconym psychologii, psychoterapii i tematom pokrewnym, które od kilku lat publikujemy na stronie Ośrodka na Facebooku. 

Jako terapeuta środowiskowy pracuje z szeroko rozumianym środowiskiem młodych pacjentów, którzy znajdują się pod opieką psychologa lub psychoterapeuty. Mając na uwadze dobro dziecka lub nastolatka współpracuje z jego rodzicami, szkołą i innymi instytucjami. Udziela wsparcia wychowawczego oraz prowadzi warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej. 

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Uwielbia książki i koty. 

Daria Rosińska

Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika (specjalność opiekuńczo-wychowawcza) oraz studia podyplomowe z profilaktyki społecznej i resocjalizacji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada także kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej i socjoterapii, które zdobyła w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała poprzez pracę w:

 • Ognisku Wychowawczym przy Toruńskim Centrum Caritas (2010-2012)
 • Kujawsko-Pomorskiej Wojewódziej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy w Toruniu (2012-2015)
 • Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu (2018-2020)
 • Specjalistycznej Poradni Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Uszkodzonym Słuchem w Toruniu (2021)

Prowadziła zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla  dzieci wymagających indywidualnego podejścia (dysleksje rozwojowe oraz zaburzenia percepcji wzrokowej i słuchowej).

Swój warsztat metodyczny wzbogacała poprzez różnego rodzaju szkolenia i kursy m.in.:

 • Szkolenie „Profilaktyka, diagnoza i wczesna interwencja uzależnień behawioralnych” (TPPU w Toruniu)
 •  Warsztaty „Techniki poznawczo-behawioralne jako skuteczne narzędzia w pracy wychowawczej nauczyciela” (KPCEN w Toruniu)
 • Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym (Fundacja ETOH w Warszawie)
 • Kurs: „Psychorysunek i bajka w terapii dzieci” (SKK w Toruniu)
 • Szkolenie: „Zastosowanie alternatywnych metod komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem komunikatora w treningu umiejętności społecznych dzieci z autyzmem” (FASS w Toruniu)
 • Wykład z elementami warsztatu dla  pedagogów, nauczycieli, wychowawców nt. „Skuteczna komunikacja z uczniem” (UMT Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)
 • Zamknięte warsztaty dla wychowawców toruńskich świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych: „Etapy w pełnym cyklu życia rozumienie zachowania człowieka” (UMT Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)

Daria jest typem społecznika. Uwielbia pracować z ludźmi i dla ludzi. Taka praca przynosi jej radość i satysfakcję.