Szkolenie PRECORE ISTDP w Akademii Remedis

Zapraszamy na warsztaty poświęcone wprowadzeniu do intensywnej krótkoterminowej terapii psychodynamicznej (ISTDP).

Program szkolenia PRECORE:

 • Specyfika diagnozy w ISTDP i dobór odpowiednich interwencji na pierwszym etapie pracy;
 • Elementy ISTDP stosowane na wstępnym poziomie rozwoju jako psychoterapeuta ISTDP;
 • Pierwsze sesje, jak ustanowić kulturę pracy terapeutycznej by na kolejnych etapach praca mogła przebiegać intensywnie;
 • Jak radzić sobie z mechanizmami obronnymi pacjenta w momencie ustalania kontraktu psychoterapeutycznego;
 • Jak mobilizować wolę pacjenta do dalszej pracy terapeutycznej;
 • Jak pracować z pacjentem kruchym i silnie projektującym na początku pracy terapeutycznej (wstępne informacje);
 • Jak uchwycić trójkąt konfliktu w trakcie pierwszych sesji.

Metodyka nauczania:

ćwiczenia interwencji terapeutycznych, roleplay, prezentacja fragmentów video sesji, wykład. Po zajęciach uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe.

Prowadzący:

Szkolenie PRECORE ISTDP poprowadzi Leszek Jaworski, psychoterapeuta z certyfikatami: Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii, ISTDP wydanym przez IEDTA (International Experiential Dynamic Therapy Association) oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii i zarządu Sekcji ISTDP. Ukończył 4-letnie Studium Psychoterapii, 2-letnie Studium Terapii Rodzin oraz 2-letnie Studium Terapii Grupowej przy Laboratorium Psychoedukacji.

Od 2008 roku pracuje w podejściu ISTDP. Ukończył 2-letni kurs wstępny  a następnie 3-letni kurs zaawansowany metody ISTDP Core Training.

Od 2014 roku uczestniczy w Advanced Core Training ISTDP a od 2020 roku w 3-letnim kursie superwizorsko-nauczycielskim metody ISTDP prowadzonym przez Jona Fredericksona*.

Należy do zarządu Sekcji ISTDP przy Polskim Stowarzyszeniu Integracji Psychoterapii.

Od sześciu lat uczy i superwizuje psychoterapeutów w nurcie ISTDP, m.in. w ramach seminarium wstępnego metody ISTDP, Precore i Core Training. Założyciel Ośrodka ISTDP i Instytutu ISTDP w Warszawie.

Cel szkolenia:

Celem zajęć jest wprowadzenie w tematykę ISTDP, które wyposaży uczestników w solidne fundamenty wiedzy przed rozpoczęciem właściwego, trzyletniego szkolenia z intensywnej krótkoterminowej terapii psychodynamicznej CORE TRAINING w Akademii Remedis. Początek CORE TRAINING planowany jest na drugą połowę 2022 roku (kurs obejmie w sumie 36 dni szkoleniowych, 7  godzinnych, 4 zjazdy trzydniowe w roku od czwartku do soboty). Kurs będzie miał charakter weekendowy i obejmie łącznie 21 godzin (7 godzin dziennie). Zajęcia odbędą się w siedzibie Ośrodka Remedis PRO przy ul. Moniuszki 39.

Szkolenie będzie podlegało pod superwizję Jona Fredericksona. Absolwenci szkolenia PRECORE otrzymają zaświadczenie ukończenia wydane przez Instytut ISTDP w Warszawie i będą mogli ubiegać się o przyjęcie na kurs CORE TRAINING, którego zwieńczeniem będzie certyfikat wystawiony przez Washington Instytitute Jona Fredericksona  https://istdpinstitute.com

Liczba miejsc jest ograniczona. Kurs kierowany jest do psychoterapeutów oraz studentów psychoterapii po minimum 2 roku szkolenia. Zgłoszenia oraz pytania prosimy kierować na adres: akademia@remedis.pl

 Czym jest ISTDP?

Nurt intensywnej krótkoterminowej terapii psychodynamicznej cieszy się rosnącym zainteresowaniem i odpowiada na potrzeby pacjentów, którzy oczekują szybkich efektów. Bardziej aktywna praca psychoterapeuty polega na skupieniu się wraz z pacjentem na jego oporze i mechanizmach obronnych, jakie on stosuje. Problemy psychologiczne są tu postrzegane jako efekt nieuświadomionych emocji prowadzących do nieuświadomionego niepokoju, który jest następnie podtrzymywany przez mechanizmy obronne.

ISTDP opiera się na założeniu, że eliminacja obron i akceptacja nieświadomych uczuć pozwala na poprawę stanu i funkcjonowania pacjenta. Przymierze terapeutyczne ma służyć jak najszybszemu dotarciu do nieświadomości, przełamaniu oporu i dotarciu do unikanych uczuć, dzięki czemu nie musi on już stosować mechanizmów obronnych, doświadczać objawów oraz jest w stanie regulować i tolerować poziom lęku. Posługując się pojęciami Freuda – celem ISTDP jest wzmocnienie ego przy jednoczesnym osłabieniu niszczącego działania superego.

Skuteczność intensywnej krótkoterminowej terapii psychodynamicznej została potwierdzona badaniami naukowymi. Sprawdza się w leczeniu zaburzeń osobowości, depresji, w tym depresji lekoodpornej, zaburzeń lękowych oraz somatycznych.

* Jon Frederickson – amerykański psychoterapeuta z ponad 25-letnim doświadczeniem, członek kadry naukowej Waszyngtońskiej Szkoły Psychiatrii. Założyciel Instytutu Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (ISTDP Institute), kierownik programu szkolenia w zakresie ISTDP w Washington School of Psychiatry oraz programu szkolenia podstawowego w Norweskim Towarzystwie ISTDP.  Obecnie szkoli specjalistów od zdrowia psychicznego na całym świecie, wykorzystując nagrania wideo ze swojej praktyki. Jest autorem niezwykle popularnej książki Kłamstwa, którymi żyjemy oraz Współtworzenie zmiany. Skuteczne techniki terapii dynamicznej.

Realizator i miejsce szkolenia:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej REMEDIS sp. z o.o.
Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Remedis PRO | Moniuszki 39 | 87-100 Toruń
e-mail: akademia@remedis.pl | tel. +48  56 477 90 11 | kom. +48  668 476 791

Termin szkolenia:

24,25,26 czerwca 2022

Koszt:

Dla zgłaszających się do 31 marca 2022: 1500 zł !!!

Szkolenie PRECORE ISTDP w Akademii Remedis

Zapraszamy na warsztaty poświęcone wprowadzeniu do intensywnej krótkoterminowej terapii psychodynamicznej (ISTDP).

Program szkolenia PRECORE:

 • Specyfika diagnozy w ISTDP i dobór odpowiednich interwencji na pierwszym etapie pracy;
 • Elementy ISTDP stosowane na wstępnym poziomie rozwoju jako psychoterapeuta ISTDP;
 • Pierwsze sesje, jak ustanowić kulturę pracy terapeutycznej by na kolejnych etapach praca mogła przebiegać intensywnie;
 • Jak radzić sobie z mechanizmami obronnymi pacjenta w momencie ustalania kontraktu psychoterapeutycznego;
 • Jak mobilizować wolę pacjenta do dalszej pracy terapeutycznej;
 • Jak pracować z pacjentem kruchym i silnie projektującym na początku pracy terapeutycznej (wstępne informacje);
 • Jak uchwycić trójkąt konfliktu w trakcie pierwszych sesji.

Metodyka nauczania:

ćwiczenia interwencji terapeutycznych, roleplay, prezentacja fragmentów video sesji, wykład. Po zajęciach uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe.

Prowadzący:

Szkolenie PRECORE ISTDP poprowadzi Leszek Jaworski, psychoterapeuta z certyfikatami: Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii, ISTDP wydanym przez IEDTA (International Experiential Dynamic Therapy Association) oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii i zarządu Sekcji ISTDP. Ukończył 4-letnie Studium Psychoterapii, 2-letnie Studium Terapii Rodzin oraz 2-letnie Studium Terapii Grupowej przy Laboratorium Psychoedukacji.

Od 2008 roku pracuje w podejściu ISTDP. Ukończył 2-letni kurs wstępny  a następnie 3-letni kurs zaawansowany metody ISTDP Core Training.

Od 2014 roku uczestniczy w Advanced Core Training ISTDP a od 2020 roku w 3-letnim kursie superwizorsko-nauczycielskim metody ISTDP prowadzonym przez Jona Fredericksona*.

Należy do zarządu Sekcji ISTDP przy Polskim Stowarzyszeniu Integracji Psychoterapii.

Od sześciu lat uczy i superwizuje psychoterapeutów w nurcie ISTDP, m.in. w ramach seminarium wstępnego metody ISTDP, Precore i Core Training. Założyciel Ośrodka ISTDP i Instytutu ISTDP w Warszawie.

Cel szkolenia:

Celem zajęć jest wprowadzenie w tematykę ISTDP, które wyposaży uczestników w solidne fundamenty wiedzy przed rozpoczęciem właściwego, trzyletniego szkolenia z intensywnej krótkoterminowej terapii psychodynamicznej CORE TRAINING w Akademii Remedis. Początek CORE TRAINING planowany jest na drugą połowę 2022 roku (kurs obejmie w sumie 36 dni szkoleniowych, 7  godzinnych, 4 zjazdy trzydniowe w roku od czwartku do soboty). Kurs będzie miał charakter weekendowy i obejmie łącznie 21 godzin (7 godzin dziennie). Zajęcia odbędą się w siedzibie Ośrodka Remedis PRO przy ul. Moniuszki 39.

Szkolenie będzie podlegało pod superwizję Jona Fredericksona. Absolwenci szkolenia PRECORE otrzymają zaświadczenie ukończenia wydane przez Instytut ISTDP w Warszawie i będą mogli ubiegać się o przyjęcie na kurs CORE TRAINING, którego zwieńczeniem będzie certyfikat wystawiony przez Washington Instytitute Jona Fredericksona  https://istdpinstitute.com

Liczba miejsc jest ograniczona. Kurs kierowany jest do psychoterapeutów oraz studentów psychoterapii po minimum 2 roku szkolenia. Zgłoszenia oraz pytania prosimy kierować na adres: akademia@remedis.pl

 Czym jest ISTDP?

Nurt intensywnej krótkoterminowej terapii psychodynamicznej cieszy się rosnącym zainteresowaniem i odpowiada na potrzeby pacjentów, którzy oczekują szybkich efektów. Bardziej aktywna praca psychoterapeuty polega na skupieniu się wraz z pacjentem na jego oporze i mechanizmach obronnych, jakie on stosuje. Problemy psychologiczne są tu postrzegane jako efekt nieuświadomionych emocji prowadzących do nieuświadomionego niepokoju, który jest następnie podtrzymywany przez mechanizmy obronne.

ISTDP opiera się na założeniu, że eliminacja obron i akceptacja nieświadomych uczuć pozwala na poprawę stanu i funkcjonowania pacjenta. Przymierze terapeutyczne ma służyć jak najszybszemu dotarciu do nieświadomości, przełamaniu oporu i dotarciu do unikanych uczuć, dzięki czemu nie musi on już stosować mechanizmów obronnych, doświadczać objawów oraz jest w stanie regulować i tolerować poziom lęku. Posługując się pojęciami Freuda – celem ISTDP jest wzmocnienie ego przy jednoczesnym osłabieniu niszczącego działania superego.

Skuteczność intensywnej krótkoterminowej terapii psychodynamicznej została potwierdzona badaniami naukowymi. Sprawdza się w leczeniu zaburzeń osobowości, depresji, w tym depresji lekoodpornej, zaburzeń lękowych oraz somatycznych.

* Jon Frederickson – amerykański psychoterapeuta z ponad 25-letnim doświadczeniem, członek kadry naukowej Waszyngtońskiej Szkoły Psychiatrii. Założyciel Instytutu Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (ISTDP Institute), kierownik programu szkolenia w zakresie ISTDP w Washington School of Psychiatry oraz programu szkolenia podstawowego w Norweskim Towarzystwie ISTDP.  Obecnie szkoli specjalistów od zdrowia psychicznego na całym świecie, wykorzystując nagrania wideo ze swojej praktyki. Jest autorem niezwykle popularnej książki Kłamstwa, którymi żyjemy oraz Współtworzenie zmiany. Skuteczne techniki terapii dynamicznej.

Realizator i miejsce szkolenia:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej REMEDIS sp. z o.o.
Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Remedis PRO | Moniuszki 39 | 87-100 Toruń
e-mail: akademia@remedis.pl | tel. +48  56 477 90 11 | kom. +48  668 476 791

Termin szkolenia:

24,25,26 czerwca 2022

Koszt:

Dla zgłaszających się do 31 marca 2022: 1500 zł !!!