Ewelina Makowska
psycholog, filolog

Obszary specjalizacji:

– poradnictwo i konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
– pomoc psychologiczna osobom doświadczającym przemocy;
– wsparcie psychologiczne osób przewlekle chorych;
– wsparcie w poszukiwaniu ważnych zasobów i umiejętności;
– pomoc w radzeniu sobie ze stresem;
– trudności emocjonalne oraz interpersonalne;
– zaburzenia w relacjach międzyludzkich;
– zaburzenia zachowania;
– zaburzenia nastroju;
– depresja;
– zaburzenia lękowe;
– zaburzenia osobowości.

Absolwentka psychologii o specjalności zdrowia i rehabilitacji oraz filologii rosyjskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jako psycholog doświadczenie zawodowe zdobywała w placówce wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, w ośrodku pomocy społecznej oraz w innych instytucjach pomocowych. Prowadziła zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, w ramach programu profilaktyki uzależnień od alkoholu i narkotyków realizowała spotkania z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. Udzielała pomocy psychologicznej uchodźcom z Ukrainy.

Pracuje z dziećmi w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych. W prywatnym gabinecie udziela wsparcia osobom chorującym na cukrzycę typu 1 i 2, a także rodzinom diabetyków. Zajmuje się pomocą w zakresie modyfikacji zachowań zdrowotnych, adaptacji do życia z chorobą przewlekłą, wsparciem emocjonalnym w codzienności diabetyka i jego bliskich. Prowadzi edukację terapeutyczną w cukrzycy. Jest autorką cyklu wykładów dla osób z cukrzycą z toruńskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Najbliższy w terapii jest dla niej nurt poznawczo-behawioralny, inspiruje ją podejście integracyjne. Odbyła kursy i szkolenia poszerzające umiejętności w zakresie pomocy psychologicznej, uzależnień, zaburzeń odżywiania, terapii i diagnozy dzieci i młodzieży. Stale podnosi swoje kwalifikacje. Interesuje się zagadnieniami z zakresu psychologii zdrowia i psychologii osobowości.

Pracuje zgodnie ze standardami etyki zawodowej. Swoją pracę poddaje superwizji.

W życiu prywatnym amatorsko zajmuje się fotografią. Jej pasją są podróże i sztuka, jest miłośniczką twórczości Witolda Gombrowicza.