Agnieszka Zielińska
psycholog, pedagog, socjoterapeuta, psychoterapeuta

Ukończyła pedagogikę resocjalizacyjną na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jest również absolwentką psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS oraz Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Instytutu Edukacji i Terapii w Poznaniu. Aktualnie w trakcie całościowego czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego „Szkoła Psychoterapii Dzieci i Młodzieży” prowadzonego przez Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodek ReGeneRacja (ukończyła 2. rok szkolenia).

Odbyła wiele praktyk i szkoleń dotyczących wybranej przez siebie dziedziny nauki. Pracowała z młodzieżą, prowadząc kurs dla Młodzieżowych Liderów Profilaktyki oraz jako wychowawca na obozach. Działa w Stowarzyszeniu Pomocy Chorym z Zespołem Turnera. Pracuje jako psycholog w szkole podstawowej.

Pedagog z wyboru, zamiłowania i pasji. Interesuje się sportem, który uprawia w wolnej chwili oraz muzyką. Korzysta z każdej okazji by rozwijać swoją osobowość i umiejętności interpersonalne. Uwielbia Tatry, słodycze i teatr. Nieustannie planuje i realizuje podróże oraz zachwyca się światem każdego dnia.