Aleksandra Mondra-Churska
psycholog, psychoterapeuta

Obszary specjalizacji:

  • poradnictwo psychologiczne, psychoedukacja i psychoterapia indywidualna młodzieży (zaburzenia nastroju, zaburzenia jedzenia, lękowe, trudności emocjonalne i interpersonalne, zaburzenia zachowania)
  • psychoterapia indywidualna osób dorosłych (zaburzenia lękowe, lękowo – depresyjne, zaburzenia behawioralne, zaburzenia osobowości).

Pracuje w nurcie integratywnym, łącząc doświadczenia terapii krótkoterminowej i Ericksonowskiej.

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Śląskim ( specjalizacja kliniczna). Jest też absolwentką studiów podyplomowych z terapii autyzmu i oligofrenopedagogiki. Ukończyła  3-letnie Studium Psychoterapii Indywidualnej w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie, 4-letnie szkolenie w Polskim Instytucie Ericksonowskim w ramach Podyplomowego Kursu Psychoterapii, a także szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie.

Uzyskała certyfikat diagnozy DSM.

Staż  odbyła w Centrum Psychiatrii w Katowicach ( 2000r.)

Doświadczenie zawodowe zdobywała poprzez:

  • pracę w Centrum Zdrowia Psychicznego SP ZOZ w Hajnówce ( Oddział Dzienny i Poradnia Zdrowia Psychicznego)
  • pracę psychoterapeuty w Psychologija  w Hajnówce
  • pracę w instytucjach i ośrodkach dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych (WTZ, PCPR, ŚDS )
  • pracę psychologa szkolnego, obecnie w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Wandy Szuman w Toruniu i Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13 w Toruniu.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Najbliższe w terapii jest  podejście  krótkoterminowe i ericksonowskie( praca na zasobach).