Anna Gromińska
psychoterapeuta, terapeuta par, trener treningu interpersonalnego

Obszary specjalizacji:

  • terapia indywidualna osób dorosłych (zaburzenia lękowe, nerwice, zaburzenia nastroju, depresje,
  • zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia zachowania, zaburzenia odżywiania, problemy w
  • relacjach i związkach)
  • terapia grupowa (DDA, DDD)
  • terapia par
  • interwencja kryzysowa

Pracuje w nurcie integracyjnym.

Absolwentka pedagogiki specjalnej (specjalność: resocjalizacja) w WSP Bydgoszczy oraz Podyplomowego Studium Socjoterapii na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła 4,5 letnie podyplomowe szkolenie w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii prowadzone przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP oraz Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie, atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Swoje kwalifikacje w zakresie prowadzenia terapii doskonaliła także w ramach dwuletniego kształcenia w zakresie psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzinnej prowadzonego przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, rocznego Kursu terapii par w Laboratorium Psychoedukacji oraz licznych szkoleń doskonalących umiejętności psychoterapeuty zorganizowanych przez Polski Instytut Ericksonowski, Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii
Integracyjnej oraz Instytut Terapii Gestalt.

Odbyła staże w Wojewódzkim Ośrodku Leczenia Psychiatrycznego w Toruniu na Oddziale Dzieci i Młodzieży, Wojewódzkim Ośrodku Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu oraz w Ośrodku Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia.

Posiada Certyfikat Psychoterapeuty Integracyjnego wydany przez Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjunej.

Posiada Certyfikat specjalisty w zakresie pomocy psychologicznej dla par wydany przez Instytut Psychologii Zdrowia.

Posiada rekomendacje trenerskie I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego ora Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integracyjnej.

Współpracuje z Instytutem Psychologii Zdrowia w Warszawie, gdzie jest koordynatorem Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej oraz szkoli terapeutów w Studium Pomocy Psychologicznej dla Par oraz Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia.

Swoją pracę regularnie superwizowała u Zofii Sobolewskiej-Mellibrudy, Jerzego Mellibrudy, Marii Rogiewicz, a aktualnie u Marka Rutkowskiego.

Lubi różne formy aktywności fizycznej, kontakt z przyrodą oraz odkrywanie nowych miejsc.