Anna Olszewska
psycholog, socjolog, terapeuta zajęciowy

Obszary specjalizacji:
• terapia indywidualna dzieci i młodzieży,
• trudności okresu dojrzewania,
• zaburzenia nastroju
• regulacja emocji,
• trudności adaptacyjne,
• problemy wychowawcze,
• techniki relaksacyjne,
• wsparcie i edukacja opiekunów,
• choroby psychosomatyczne
• diagnoza neuropsychologiczna dorosłych,
• terapia dorosłych z deficytami funkcji poznawczych

Pracuje w nurcie eklektycznym z elementami podejścia poznawczo-behawioralnego oraz humanistycznego.


Jest absolwentką socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (2015) oraz psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie (2016).
Ukończyła studia podyplomowe z zakresu terapii zajęciowej (SKK Toruń 2018).
Obecnie realizuje studia podyplomowe na kierunku psychoterapia poznawczo-behawioralna prowadzone przesz Szkołę Psychoterapii Crescentia.
Jest w trakcie certyfikacji specjalistycznego kursu metody TRE (Tension and Trauma Releasing Exercises).


Odbyła staże mi.in. w Szpitalu Tworkowskim (Warszawa), Stowarzyszeniu Stowarzyszeniu Dom Sue Ryder (Bydgoszcz) Centrum Edukacji i Terapii Punkt Przedszkolny Zdobywcy (Toruń).
Pracowała w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu oraz Środowisko-wym Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu. Ma doświadczenie w pracy jako psycholog w szkołach po-nadpodstawowych.
Obecnie prócz pracy w NZOZ Remedis współpracuje z Niepublicznym Przedszkolem Terapeutycznym w Kowalewie Pomorskim. Prowadzi również prywatną praktykę terapeutyczną w Toruniu i Golubiu -Dobrzyniu.


Preferowane formy pracy: terapia indywidualna, rodzinna, młodzież, dorośli.


W pracy najczęściej spotyka się z trudnościami w zakresie dostosowania społecznego, zaburzeń nastroju, trudności w zakresie regulacji emocji i kontaktów społecznych, zaburzeniami lękowymi i depresją.


Prywatnie fanka saunowania, sportów wodnych i wycieczek w nieznane.