Daria Rosińska
certyfikowana terapeutka środowiskowa, pedagożka

Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika (specjalność opiekuńczo-wychowawcza) oraz studia podyplomowe z profilaktyki społecznej i resocjalizacji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada także kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej i socjoterapii, które zdobyła w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała poprzez pracę w:

 • Ognisku Wychowawczym przy Toruńskim Centrum Caritas (2010-2012)
 • Kujawsko-Pomorskiej Wojewódziej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy w Toruniu (2012-2015)
 • Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu (2018-2020)
 • Specjalistycznej Poradni Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Uszkodzonym Słuchem w Toruniu (2021)

Prowadziła zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla  dzieci wymagających indywidualnego podejścia (dysleksje rozwojowe oraz zaburzenia percepcji wzrokowej i słuchowej).

Swój warsztat metodyczny wzbogacała poprzez różnego rodzaju szkolenia i kursy m.in.:

 • Szkolenie „Profilaktyka, diagnoza i wczesna interwencja uzależnień behawioralnych” (TPPU w Toruniu)
 •  Warsztaty „Techniki poznawczo-behawioralne jako skuteczne narzędzia w pracy wychowawczej nauczyciela” (KPCEN w Toruniu)
 • Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym (Fundacja ETOH w Warszawie)
 • Kurs: „Psychorysunek i bajka w terapii dzieci” (SKK w Toruniu)
 • Szkolenie: „Zastosowanie alternatywnych metod komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem komunikatora w treningu umiejętności społecznych dzieci z autyzmem” (FASS w Toruniu)
 • Wykład z elementami warsztatu dla  pedagogów, nauczycieli, wychowawców nt. „Skuteczna komunikacja z uczniem” (UMT Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)
 • Zamknięte warsztaty dla wychowawców toruńskich świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych: „Etapy w pełnym cyklu życia rozumienie zachowania człowieka” (UMT Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)

Daria jest typem społecznika. Uwielbia pracować z ludźmi i dla ludzi. Taka praca przynosi jej radość i satysfakcję.