Dominika Białas-Kopystecka
lekarz, specjalistka psychiatra oraz psychiatra dzieci i młodzieży, psychoterapeutka

W ciągu wieloletniej kariery zawodowej zajmowała się diagnostyką i leczeniem psychiatrycznym dzieci, młodzieży i dorosłych z wszelkimi zaburzeniami psychicznymi. Obecnie przyjmuje głównie pacjentów dorosłych.

W swojej pracy za kluczową uznaje uważną rozmowę z człowiekiem.
Przekonana, że wspólny wysiłek lekarza i pacjenta zawsze przynosi korzystną zmianę i zwiększa szanse na satysfakcjonujące życie.

Zafascynowana towarzyszeniem człowiekowi w odnajdywaniu jego unikalnej ścieżki rozwoju.

W 1998 roku ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku.
W 2005 roku uzyskała tytuł specjalisty psychiatry, a w 2012 roku psychiatry dzieci i młodzieży.
Od początku pracy zawodowej szczególnie zainteresowana łączeniem leczenia farmakologicznego z psychoterapią. W latach 2009-2013 odbyła pierwsze w Polsce szkolenie w terapii motywującej (ang. Motivational Interviewing) oraz czteroletnie studia podyplomowe w Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem w Warszawie.
W latach 1999-2018 związana z oddziałem całodobowym i poradniami Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu.
W latach 2011-2021 zajmowała się  w Ośrodku Remedis PRO indywidualną i grupową psychoterapią oraz leczeniem psychiatrycznym pacjentów Oddziału Dziennego Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, Behawioralnych i Osobowości.
Od 2007 roku nieprzerwanie prowadzi prywatną praktykę psychiatryczną.