Dominika Białas-Kopystecka
lekarz, specjalistka psychiatra oraz psychiatra dzieci i młodzieży, psychoterapeutka

Obecnie prowadzi wyłącznie prywatną praktykę psychiatryczną.
W swojej pracy za kluczową uznaje uważną rozmowę z człowiekiem.
Przekonana, że wspólny wysiłek lekarza i pacjenta zawsze przynosi korzystną zmianę i zwiększa szanse na satysfakcjonujące życie.

Obszary szczególnego zainteresowania:

  • diagnostyka psychiatryczna dzieci, młodzieży i dorosłych
  • psychofarmakoterapia
  • psychoterapia rodzin z małymi dziećmi przejawiającymi zaburzenia emocji, zachowania (w tym rodzin w żałobie, w kryzysie rozwodowym)
  • indywidualna psychoterapia dzieci i młodzieży z różnymi trudnościami rozwojowymi i zaburzeniami psychicznymi
  • psychoterapia diady mama – niemowlę / małe dziecko z problemami emocjonalnymi (zaburzeniami odżywiania, spania)
  • psychoterapia dorosłych zarówno z zaburzeniami psychicznymi, jak i osób, które chcą lepiej poznać siebie, rozwijać umiejętności interpersonalne oraz swój twórczy potencjał

W 1998 roku ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku.
W 2005 roku uzyskała tytuł specjalisty psychiatry, a w 2012 roku psychiatry dzieci i młodzieży.
Od początku pracy zawodowej szczególnie zainteresowana łączeniem leczenia farmakologicznego z psychoterapią. W latach 2009-2013 odbyła pierwsze w Polsce szkolenie w terapii motywującej (ang. Motivational Interviewing) oraz czteroletnie studia podyplomowe w Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem w Warszawie.
W latach 1999-2018 związana z oddziałem całodobowym i poradniami Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu.
W latach 2011-2021 zajmowała się  w Ośrodku Remedis PRO indywidualną i grupową psychoterapią oraz leczeniem psychiatrycznym pacjentów Oddziału Dziennego Zaburzeń Nerwicowych i Osobowości.
Od 2007 roku nieprzerwanie prowadzi prywatną praktykę psychiatryczną.