Dominika Kubiak
psycholog, psychoterapeuta

Obszary pracy

  • Terapia indywidualna osób dorosłych
  • Terapia indywidualna młodzieży i młodych dorosłych
  • Terapia i konsultacje psychologiczne dzieci i rodziny
  • Terapia i wsparcie dla kobiet w ciąży i z trudnościami okołoporodowymi.

Pracuje w nurcie psychoanalitycznym.

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyła 4-letnią Szkołę Psychoterapii przy Ośrodku Intra w Warszawie, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Absolwentka 4-letniego Szkolenia w Psychoterapii Dzieci i Młodzieży (szkolenie zgodne ze standardami Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej). Jest w trakcie Szkolenia z Analizy Więzi Prenatalnej.

Systematycznie uczestniczy w konferencjach, szkoleniach, seminariach klinicznych by uaktualniać wiedzę dotyczącą życia psychicznego człowieka i psychologii dziecka. Między innymi ukończyła ostatnio Szkolenie Analizy Więzi Prenatalnej – krótkoterminowej metody pracy z kobietami w ciąży i ich dziećmi. Jej twórcy określają ją jako „psychoanalitycznie zorientowane wsparcie przedurodzeniowej więzi między matką a dzieckiem”.

Praktykę zawodową rozpoczęła w 2007 r. Od tego czasu współpracowała z wieloma instytucjami (państwowymi i komercyjnymi) zajmującymi się psychoterapią i poradnictwem psychologicznym

Pracowała między innymi: w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie na oddziale Neurologii Dziecięcej. Prowadziła diagnozę psychologiczną, konsultacje psychologiczne i psychoterapię w Poradni Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy szpitalu w Józefowie k/Warszawy. Zajmowała się terapią psychologiczną w Poradni Polskiego Związku Głuchych w Warszawie. Współpracowała z Poradnią Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Pracę terapeutyczną poddaje regularnej,  cotygodniowej superwizji.

W 2016 r. ze względu na sytuacje rodzinną, zmieniła miejsce zamieszkania i przeprowadziła się do Torunia.

Wierzy w sens głębokiej rozmowy. W przypadku dzieci, towarzyszy im w zabawie by pomóc uświadomić im i nazwać to, co ukryte i nieświadome. W terapii ważne jest dla niej odkrywanie osobistej prawdy.