Elżbieta Ciesielska
psycholog, psychotraumatolog, pedagog, filolog polski, teolog

Obszary specjalizacji:

 • terapia i konsultacje indywidualne dot. dzieci od 12 roku życia i młodzieży (za zgodą rodziców) oraz dorosłych
 • psychoedukacja w nurcie poznawczo – behawioralnym, porozumienia bez przemocy
 • trudności emocjonalne
 • trudności w nauce / w szkole; problemy wychowawcze; problemy z zachowaniem dziecka\
 • trudności w komunikacji
 • praca nad poczuciem własnej wartości, niska samoocena, samopoznanie
 • odkrywanie własnych możliwości
 • depresja i kryzysy samobójcze
 • wypalenie zawodowe nauczycieli i zawodów pomocowych
 • wsparcie w kryzysach egzystencjalnych i rozwoju duchowego

Najbliższe w terapii jest jej podejście poznawczo-behawioralne oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Preferowane formy pracy to terapia indywidualna. Zajmuje się terapią osób dorosłych, młodzieży i dzieci od 12 roku życia.

Pracuje jako psycholog w Diecezjalnym Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Toruniu oraz  w Poradni Zdrowia Psychicznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydgiera na Bielanach „Centrum Zdrowia Psychicznego – Wschód”.  Prowadzi również prywatny gabinet psychologiczny „Otwarcie”. Wcześniej pracowała w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum dla dorosłych w Toruniu jako nauczyciel, socjoterapeuta, trener komunikacji opartej na empatii.

Ukończyła studia wyższe na:

 • Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu,
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Filologia Polska,
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu o specjalności: Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z profilaktyką społeczną,
 • Szkoła Główna Menadżerska Collegium Humanum w Warszawie na kierunku: Psychologia.

Ukończyła również studia podyplomowe, między innymi:

 • Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Kierunek: Wydział Nauk Społecznych i Sztuki, Specjalność: Socjoterapia
 • Collegium Civitas w Warszawie, Kierunek: Porozumienie bez Przemocy wg Marshalla B. Rosenberga
 • Szkoła Główna Menadżerska Collegium Humanum w Warszawie, specjalność: Psychotraumatologia, Tytuł: Psychotraumatolog Master of science

Uzyskała tytuł/ certyfikat:

 • Certyfikat uczestnictwa i ukończenia szkolenia VIII edycji Rocznego Studium Mediacji prowadzonego metodą Porozumienia bez Przemocy. Tytuł: Mediator w nurcie Porozumienia bez Przemocy
 • Certyfikat ukończenia szkolenia na Mediatora, Tytuł: Mediator
 • Kurs Doskonalenia Umiejętności Trenerskich i Komunikacji opartej na Empatii, Poziom: II etap kształcenia trenerów Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii z rekomendacjami Polskiego
 • Towarzystwa Psychologicznego, Organizator: Szkoła Trenerów Komunikacji opartej na Empatii Lucyna Wieczorek w Warszawie, tytuł Trener  Komunikacji Opartej na Empatii
 • Certyfikat ukończenia szkolenia Interpretacja wyników kwestionariusza CUIDA i Testu Kompetencji Rodzicielskich TKR

Ukończyła szkolenia z zakresu:

 • Integralnego Studium Rozwoju Osobistego dla Trenera i Lidera
 • Poziom: I etap Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na  Empatii, Organizator: Szkoła
 • Trenerów Komunikacji opartej na Empatii Lucyna Wieczorek w Warszawie
 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – kurs podstawowy oraz szkolenie zaawansowane w Centrum Rozwiązań, Toruń

Obecnie uczestniczy:

 • w drugim roku szkolenia z zakresu psychoterapii w Szkole Psychoterapii Crescentia w nurcie poznawczo-behawioralnym w Toruniu, akredyatcja Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej
 • w rocznym szkoleniu Terapii Schematów, Crescentia, prowadząca Olga Olszewska
 • w studiach podyplomowych z Suicydologii oraz Psychologii klinicznej w Szkoła Główna Menadżerska Collegium Humanum w Warszawie
 • w studiach podyplomowych z Suicydologii z ramienia Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego

Odbyła staże:

 • Praktyka psychologiczna 720 godz. w

Ośrodku Krótkoterminowej Terapii Uzależnień w Toruniu, 80 godz.
Praktyka kliniczna w Szpitalu Psychiatrycznym w Toruniu, 360 godz.
Liceum Ogólnokształcące nr 5 – testy psychologiczne, 120 godz.
Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna w Toruniu, 40 godz.
Diecezjalny Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Toruniu, 120 godz.

 • Praktyka pedagogiczna 160 godz.

Praktyka w I LO w Toruniu i SP nr 24 w Toruniu
Krótki opis stanowiska: obserwacje i prowadzenie zajęć, współpraca z pedagogiem szkolnym

Praktykowanie Porozumienia bez Przemocy podczas szkoleń, warsztatów – 350 godz.
Krótki opis stanowiska: udział w szkoleniach z certyfikowanymi trenerami NVC

Lider i organizator Klubu Empatycznego Nauczyciela w SP nr 24 w Toruniu
Krótki opis stanowiska: praca społeczna, rozwijanie umiejętności trenerskich z kompetencji miękkich i komunikacji

Lider i współorganizator grupy wsparcia Anonimowe z Depresją dla kobiet w Toruniu
Krótki opis stanowiska: praca na rzecz Fundacji Przystań M z Warszawy, realizacja Programu 12 Kroków według publikacji Wreszcie żyć R. Jaworskiego.

 

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Polskiego Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego

Swoją pracę poddaje według potrzeb superwizji: Poza Schematami: Iwona Dąbrowska; Grażyna Bończewska Psychoterapeuta w nurcie poznawczo-behawioralnym, Ewa Majchrowska TSR

Inne:

 • w kwietniu 2023 roku ukazała się jej powieść autobiograficzna nakładem Wydawnictwa Księgarnia Świętego Jacka w Katowicach
 • jest autorką rozmaitych publikacji z zakresu teologii, duchowości, teatru, metodyki języka polskiego, psychologii
 • http://Otwarcie.ec jest jej autorską stroną.