Elżbieta Kuleszko
psycholog, psychoterapeuta, psychotraumatolog

Obszary specjalizacji:

 • leczenie traumy
 • pomoc w radzeniu sobie z kryzysami życiowymi i sytuacjami trudnymi (choroby, stresy, kryzysy, konflikty),
 • terapia indywidualna młodzieży, osób dorosłych (m.in zaburzenia lękowe, nerwice, zaburzenia nastroju, depresje, psychozy, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia osobowości)
 • problemy w relacjach i związkach
 • terapia par
 • praca z rodziną w sytuacji okołorozwodowej
 • interwencja kryzysowa

W swojej pracy łączy podejścia psychodynamiczne, systemowe, integracyjne.

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego (Pedagogika Opiekunczo-Wychowawczej, Pedagogika Specjalna Resocjalizacja), Uniwerstytetu SWPS w Warszawie (Psychologia).

 • Ukończyła 4-letnie specjalistyczne podyplomowe szkolenie Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej (Organizator: Krakowskie Centrum Psychodynamiczne) 2006 r.
 • Studium Socjoterapii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży, Organizator: Krakowskie Centrum Psychodynamiczne) 2006r.
 • Podyplomowe Studia z psychologii klinicznej- specjalność Zaburzenia psychiczne i osobowości człowieka dorosłego. Gdański Uniwersytet Medyczny, 2010
 • Studium Opiniowania Sądowo-Psychologicznego z Udziałem Dzieci- posiada rekomendacje Fundacji Dzieci Niczyje do opiniowania Sądowo-Psychologicznego, 2009 Fundacja Dzieci Niczyje Warszawa (obecnie Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.)
 • Podyplomowe Studia w zakresie Psychotraumatologii, 2020r.,  Uniwerstytet Gdański
 • Specjalistyczne Szkolenie Psychoterapii Pozytywnej organizowane przez Międzynarodowy Instytut Psychoterapii Pozytywnej w Wiesbaden Niemcy, 2016r.
 • Specjalistyczne Długoterminowe Szkolenie Psychotraumatologia Praktyczna (2016r.)  i Psychotraumatologia Zaawansowana  (2018r.) organizowane przez  Fundację Pomorskie  Centrum Psychotraumatologii Gdańsk i Instytut Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium
 • Szkołę Psychoterapii Psychoz- Specjalistyczne Szkolenie Akredytowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Centrum  Badań nad Traumą i Dysocjacją, Katowice 2022
 • Szkolenie Certyfikacyjne EMDR-poziom I, II organizowane przez Europe Association EMDR, 2021 i 2022
 • Szkolenie Certyfikacyjne Zastosowanie EMDR w pracy z dziećmi i młodzieżą-poziom I ,  II  -prowadząca Anna Rita Verardo (Włochy)2022 Szkolenia organizowane przez Polskie Towarzystwo EMDR

Odbyła liczne szkolenia w zakresie diagnozy klinicznej i terapii.

Psychoterapeuta w paradygmacie psychodynamicznym, Terapeuta EMDR.

 • Posiada Europejski Certyfikat Konsultanta Psychoterapii Pozytywnej wydany przez Międzynarodowy Instytut Psychoterapii Pozytywnej w Wiesbaden Niemcy, 2016r.
 •  Certyfikat Specjalisty w Zakresie Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia PTP nr 394
 • w trakcie certyfikacji Diagnosty Zaburzeń Dysocjacyjnych Europejskiego Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją (ESTD),

W pracy zawodowej od wielu lat prowadzi działania diagnostyczne, terapeutyczne dorosłych, dzieci i młodzieży, rodzin,  oddziaływania specjalistyczne skierowane do osób w kryzysie, wymagających leczenia po zdarzeniach traumatycznych, osób doświadczających  przemocy oraz stosujących przemoc w rodzinie- praca w kontakcie indywidualnym, rodziny,  grupy.

Prowadzi szkolenia dla profesjonalistów  pracujących na rzecz pomocy osobom doświadczającym przemocy dla różnych grup zawodowych.

Współpracuje z Uniwersytetem SWPSw Sopocie – nauczyciel akademicki.

Biegły sądowy – z listy Sądu Okręgowego w Toruniu w zakresie psychologii.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Stowarzyszenia Psychologów Sądowych, Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR.