Eugeniusz Kovalenko
psycholog

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz
Żytomierskiego Uniwersytetu Państwowego im. Iwana Franki, gdzie
uzyskał tytuł magistra zarówno w zakresie kognitywistyki, jak i psychologii.


Posiada bogate doświadczenie w pracy z osobami w różnych kategoriach wiekowych. Praktykę zawodową odbywał w placówkach medycznych, telefonie zaufania czy ośrodkach pomocy społecznej. Prowadził również prywatną praktykę terapeutyczną. Stale doskonali się poprzez udział w psychoterapeutycznych szkoleniach certyfikowanych, takich jak II stopień Instytutu Terapii Gestalt. M


Oferuje specjalistyczną pomoc psychologiczną w zakresie różnorodnych problemów psychicznych i emocjonalnych: praca z zaburzeniami nastroju, nerwicą lękową, zaburzeniami lękowymi, autoagresją oraz chorobami psychosomatycznymi. Ponadto, specjalizuje się w pracy z histerią, lękami, zaburzeniami psychicznymi,
problemami w relacjach międzyludzkich oraz zaburzeniami zachowania.


Poza pracą zawodową interesuje się muzykoterapią, grą na instrumentach muzycznych oraz aktywnie spędza wolny czas.


Uważa, że holistyczne podejście do życia, które obejmuje zarówno pracę zawodową, jak i rozwijanie swoich pasji oraz zainteresowań, jest kluczem do harmonijnego funkcjonowania.