Izabela Wiśniewska
psycholog, psychoterapeuta

Pracuje w nurcie integracyjnym.

Obszary specjalizacji:

 • rodzice i rodzeństwo dziecka z autyzmem

 • rodzice i rodzeństwo dziecka niepełnosprawnego

 • osoby, których bliscy chorują

 • osoby z chorobą nowotworową lub przewlekłą

 • osoby w żałobie i po różnych stratach

 • dzieci nieśmiałe, wycofane

 • dzieci z trudnościami emocjonalnymi

 • dzieci z trudnościami w relacjach z innymi

Ukończyła 5-letnie studia magisterskie z Psychologii Klinicznej i Osobowości na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2-letnie Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień oraz Podyplomowe Studia z Psychologii klinicznej, a także 2. rok szkolenia w dziedzinie psychoterapii dziecii młodzieży w ramach projektu „Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży” współfinansowanego przez Unię Europejską ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W swojej pracy chętnie korzysta również z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (I i II stopień – szkolenie zaawansowane). Uczestniczyła w wielu szkoleniach z zakresu psychoonkologii, diagnozy neuropsychologicznej, autyzmu, terapii dzieci.

Doświadczenie zawodowe zdobywała poprzez:

 • pracę w przychodni „Nasz Lekarz” w Toruniu (od 2016)

 • pracę w ośrodku „Cyrenejczyk” w Toruniu (od 2012)

 • pracę w Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu (2010 – 2021)

 • pracę w przedszkolu „Nasz Wspólny Świat” w Toruniu (2018-2019)

Swoją pracę poddaje superwizji.