Joanna Romanowska
psycholog, terapeuta TSR, coach, trener mentalny, trener TUS

Obszary specjalizacji:

 • Life Coaching
 • szkolenia z zakresu kompetencji miękkich
 • wsparcie dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) i Dorosłych Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych (DDD)
 • niewspierające przekonania
 • praca z Wewnętrznym Dzieckiem i Wewnętrznym Krytykiem
 • zaburzenia lękowe i depresyjne
 • niskie poczucie własnej wartości
 • brak pewności siebie
 • brak poczucia sensu
 • radzenie sobie ze stresem
 • wsparcie w sytuacjach kryzysowych
 • nieumiejętność odczuwania i nazywania emocji
 • wycofanie
 • poczucie niezrozumienia
 • niskie umiejętności społeczne

Pracuje w nurcie integracyjnym, niejednokrotnie łączy terapię z elementami coachingu, co, w jej odczuciu, daje niesamowite efekty. Jako psycholog i terapeuta, udziela wsparcia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) i Dorosłych Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych (DDD), zajmuje się pracą z Wewnętrznym Dzieckiem i Wewnętrznym Krytykiem, pomaga zmieniać niewspierające przekonania. Jako life – coach, pomaga ludziom w poszukiwaniu ich celów życiowych, określaniu misji. Jako trener mentalny pomaga młodym ludziom w osiąganiu ich sukcesów, zarówno sportowych jak i osobistych. Jako trener TUS uczy podstawowych umiejętności społecznych.

Absolwentka psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie i pedagogiki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Ukończyła również studia podyplomowe: Akademia Trenera Biznesu w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Negocjacje i Mediacje w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, Studium Nauk o Rodzinie na Uniwersytecie kard. Stefena Wyszyńskiego w Warszawie.

Uzyskała tytuł/ certyfikat Akredytowanego Coacha EMCC, Coacha Master Class, Terapeuty Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Terapeuty Racjonalnej Terapii Zachowań,  Trenera Mentalnego Juniorów, Trenera Biznesu, Trenera Kompetencji Miękkich.

Ukończyła następujące szkolenia:

 • Szkolenie “Trener TUS” Studio Psychologiczne Joanna Węglarz
 • Szkolenie “Trener TUS nastolatków” Studio Psychologiczne Joanna Węglarz
 • Szkolenie: „Podstawy Prowokatywności w coachingu i terapii”, Provocare, Warszawa
 • Szkolenie z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – I stopień, Centrum Rozwiązań, Toruń
 • Kurs: „Racjonalna Terapia Zachowań”, IPRI Kraków
 • Kurs „Psychobiologia”.
 • Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie
 • Warsztat „Jak używać kart coachingowych indywidualnie i grupowo”, EMCC, Akademia Coachingu i Mentoringu Norman Benett, Komorów
 • Warsztat „Jak prowadzić sesje indywidualne używając kart”, EMCC, Akademia Coachingu i Mentoringu Norman Benett, Komorów
 • Szkolenie „Diagnoza i terapia skoncentrowana na pracy z emocjami”, Warszawa
 • Kurs: „Trener kompetencji miękkich”, Bydgoszcz
 • Szkolenie „Uzależnienia behawioralne – diagnoza i terapia”, Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, Toruń
 • Warsztaty szkoleniowe dla terapeutów pracujących z dorosłymi dziećmi alkoholików w podejściu psychoterapii integracyjnej (prowadząca: Zofia Sobolewska-Mellibruda) – Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa
 • Szkolenie NEST – warsztaty p.n.: „Zaniedbania, przemoc i straty prokreacyjne – pomoc terapeutyczna”, Toruń (prowadzący: Andrzej Winkler)
 • „Nowe środki psychoaktywne wśród młodzieży” – szkolenie zorganizowane przez Towarzystwo „Powrót z U” w Toruniu

Szkolenia z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach I stopień ukończyła w Toruniu.

Odbyła staże w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, Oddział Krótkoterminowej Terapii Uzależnień (2013) oraz Staż w ambulatoryjnej grupie terapeutycznej NZOZ REMEDIS w Toruniu (2013).

Współpracuje z Mental Health Help Line jako psycholog, terapeuta, coach; Vanity Style – psycholog, terapeuta, coach.

Najbliższe w terapii jest dla niej podejście integracyjne, krótkoterminowe.

Preferowane formy pracy to terapia indywidualna, grupowa,  odbiorcy to młodzież, dorośli.

Jest członkiem EMCC Poland, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, John Maxwell Team Poland, Towarzystwa Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu (Sekretarz).

Dodatkowe kompetencje:  wypracowanie własnego modelu pracy terapeutyczno – coachingowo – szkoleniowej i holistyczne podejście do klienta.

Swoją pracę poddaje superwizji u Roberta Łężaka, Kaliny Grali i Agnieszki Kaseji.