Joanna Szklarska
psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Obszary specjalizacji:

  • terapia indywidualna osób dorosłych (m.in. zaburzenia lękowe, depresyjne, psychosomatyczne, zaburzenia osobowości),
  • terapia par,
  • terapia grupowa.

Pracuje w podejściu eklektycznym (łączy myślenie psychodynamiczne, systemowe, humanistyczne).

Magister psychologii, ukończyła także 4-letnie Podyplomowe Studium w zakresie psychoterapii w nurcie systemowym w Centrum Edukacji i Doradztwa Psychologicznego MABOR w Warszawie, realizowanym we współpracy z Kliniką Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Odbyła liczne szkolenia z zakresu terapii i diagnozy klinicznej. Uzyskała tytuł asystenta psychodramy w Polskim Instytucie Psychodramy w Krakowie. W maju 2024 uzyskała certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Odbyła staże w :

  • Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie- kurs Psychoterapia Praktyczna, 2013
  • Klinice Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na Oddziale Dzieci i Młodzieży, 2012
  • Oddziale Zaburzeń Lękowych i Afektywnych Katedry i Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy, 2007
  • Wojewódzkim Ośrodku Leczenia Psychiatrycznego w Toruniu na oddziale Dzieci i Młodzieży, 2005

Dyrektor Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej Dzieci i Młodzieży. Pracuje również w Poradni Psychologicznej oraz na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Behawioralnych, prowadzi terapię indywidualną, grupową oraz terapię par w trybie ambulatoryjnym. Ma doświadczenie w pracy z ofiarami przemocy, które zdobyła prowadząc grupę wsparcia dla ofiar doznających przemocy w rodzinie oraz telefonicznym pogotowiu dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”.

Swoją pracę poddaje superwizji u Agnieszki Iwaszkiewicz i Jacka Maślankowskiego. Wcześniej superwizowała się u Danuty Mazgaj (Katedra Psychoterapii CM UJ w Krakowie), Marii Kiryło i Wiesława Talara. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.