Justyna Trawińska
pedagog, psychoterapeuta, hortiterapeuta, trener TUS

Pracuje jako psychoterapeutka prowadząca terapię indywidualną oraz terapię rodzin w nurcie terapii systemowej z wykorzystaniem m.in. technik Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, a także elementami terapii behawioralnej.

Jest absolwentką pedagogiki spec. resocjalizacja z profilaktyką społeczną  UMK (2015r.). Ukończyła Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, posiada dyplom doradcy zawodowego i trenera kariery oraz uprawnienia trenera TUS.

Obecnie w trakcie certyfikacji Psychoterapeuty oraz Doradcy Systemowego w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu, w nurcie psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin. Jest inicjatorką Klubu Rodzica, w jednym z naszych oddziałów gdzie prowadzi spotkania edukacyjno-warsztatowe dla rodziców.

Wykształcona także w zawodzie hortiterapeuty, w którym łączy pracę terapeutyczną z zamiłowaniem do przyrody. Zajęcia z hortiterapii prowadzi m.in. w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym, przedszkolach, szkołach w Toruniu.

Preferowane formy pracy:

  • terapia indywidualna,
  • rodzinna,
  • małżeńska,
  • grupowa.

Jest członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

Swoją pracę poddaje superwizji: WTTS – Wojciech Lindner.