Katarzyna Borzych
psycholog, psychoterapeuta

urlop macierzyński 
Psycholog, psychoterapeuta pracująca w nurcie psychodynamicznym.
Absolwentka roku 4-letniego Studium Psychoterapii oraz 2-letniej Szkoły Psychoterapii Par i Rodzin w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Ukończyła I i II stopień szkolenia MBT – psychoterapii opartej na mentalizacji oraz całościowe szkolenie psychoterapii skoncentrowanej na emocjach w pracy z parami (EFT).
Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych (w tym młodych dorosłych i okołoporodową)  oraz psychoterapię par.

Współpracuje z osobami doświadczającymi:
•. kryzysów w związku
• epizodów depresyjnych, lękowych, nerwicowych
•. diagnozy zaburzeń osobowości, osobowości borderline
•. autoagresji, myśli rezygnacyjnych
• stresów, okresów obniżonego nastroju,
•. niskiego poczucia własnej wartości
•. trudności w nawiązywaniu i utrzymaniu satysfakcjonujących relacji
• z kobietami w ciąży, w okresie okołoporodowym doświadczającymi:
• niepokojów i zaburzenia nastroju w okresie okołoporodowym (w ciąży, połogu i w kolejnych miesiącach po porodzie)
• niepokojów związanych z rolą rodzica w okresie okołoporodowym i w pierwszych miesiącach życia dziecka

Doświadczenie zawodowe:
– poradnie zdrowia psychicznego i poradnie psychologiczne
– współpraca ze szkołą rodzenia Rodzimisie w Bydgoszczy- wsparcie okołoporodowe i profilaktyka depresji poporodowej
– Oddział Dzienny Zaburzeń Lękowych i Afektywnych w Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego im. A Jurasza w Bydgoszczy
– Oddział Ogólnopsychiatryczny Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu
– staże w Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy

Dbając o jakość pracy oraz dobro pacjentów kieruję się zasadami Kodeksu etyczno-zawodowego oraz poddaję swoją pracę regularnej superwizji.