Katarzyna Gołuńska
psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka psychologii, specjalność: psychologia kliniczna, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jest psychoterapeutą dyplomowanym po zakończonej 4-letniej Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Swoje kompetencje rozwija w grupach superwizyjnych i w superwizjach indywidualnych prowadzonych przez superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.  Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Ponadto posiada dyplom ukończenia Studium Socjoterapii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży, 2-letniego szkolenia specjalistycznego rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii.

Na co dzień zajmuje się psychoterapią indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży (od 16 r.ż.).
W Ośrodku Remedis Pro współprowadzi grupę ambulatoryjną dla osób dorosłych.

Wcześniejsze doświadczenie zdobywała m.in. w Oddziałach  Dziennym  i Stacjonarnym Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiego Szpitala  Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu, Oddziale Dziennym Dzieci i Młodzieży w  Poradni Zdrowia Psychicznego „Stawowa” w Bydgoszczy oraz Ośrodku Psychoterapii Psychodynamicznej w Bydgoszczy.

Swoje zaangażowanie w dziedzinie pomocy psychologicznej łączy z pracą na stanowisku kierowniczym w globalnym dziale HR międzynarodowej organizacji. Tu obszarem jej zainteresowań zawodowych jest rozwój i dobrostan pracowników, a także działanie w roli trenera liderów i konsultanta transformacji kultury organizacyjnej.