Katarzyna Staszak
koordynator Ośrodka

Odpowiada za pierwszy kontakt z pacjentem: zarówno bezpośredni, jak i telefoniczny i e-mailowy. Pośredniczy pomiędzy pacjentem a terapeutami naszego ośrodka dla dzieci i młodzieży, ustalając i potwierdzając dogodny termin wizyty. Ceni sobie tworzenie pozytywnych relacji pomiędzy wszystkimi osobami odwiedzającymi to miejsce.

Jest absolwentką studiów magisterskich, stosunków międzynarodowych, w Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK. Początkowe doświadczenie zdobywała w hotelarstwie, a od kwietnia 2021 roku związała się na stałe z NZOZ Remedis.

W życiu prywatnym jest spełnioną mamą. Wejście w rolę rodzica nauczyło ją dobrej organizacji pracy, co przekłada się na profesjonalizm w codziennych obowiązkach.