Katarzyna Szynkiewicz
psycholog, psychoterapeuta

Obszary specjalizacji:

 • terapia indywidualna dla osób dorosłych i młodzieży – (zaburzenia depresyjne, lękowe, nerwice, problemy z poczuciem własnej wartości, w kontrolowaniu emocji);
 • rozwijanie umiejętności społecznych;
 • konsultacje i poradnictwo psychologiczne (w tym psychoedukacja) dla rodziców, także w procesie adopcji;
 • wsparcie psychologiczne dla osób doświadczających cierpienia związanego z niepłodnością, po stracie;
 • konsultacje dla kobiet w ciąży, a także w okresie poporodowym;
 • terapia rodzinna.

Jest absolwentką psychologii (specjalność kliniczna i osobowości) oraz studia podyplomowe w zakresie Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła całościowe 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii w Centrum Edukacji i Doradztwa Psychologicznego MABOR w Warszawie, atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Ukończyła kurs podstawowy terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz terapii poznawczo-behawioralnej, Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie, a także wiele szkoleń, m.in. szkolenie z zakresu mediacji rodzinnej oraz szkolenie dla realizatorów „Szkoły dla rodziców i wychowawców”.

Odbyła staże:

 • w Wojewódzkim Ośrodku Leczenia Psychiatrycznego w Toruniu,
 • w Stowarzyszeniu OPTA w Warszawie zajmującym się psychoterapią rodzin oraz dzieci.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w:

 • Fundacji zajmującej się osobami chorymi psychicznie – RC Fundacja konsultingu i rehabilitacji w Toruniu,
 • Diecezjalnym Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Toruniu,
 • prowadząc zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, szkolenia i poradnictwo dla młodzieży oraz rodziców.

W NZOZ REMEDIS pracuje na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Behawioralnych oraz w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej Dzieci i Młodzieży.

Pracuje w nurcie integracyjnym (łączy myślenie systemowe i psychodynamiczne oraz wykorzystuje elementy terapii poznawczo-behawioralnej).

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u Agnieszki Iwaszkiewicz.