Maciej Ślósarek
psycholog, seksuolog, psycholog transportu i doradca zawodowy

psycholog, seksuolog, psycholog transportu i doradca zawodowy

Od 14 lat pracuje w wyuczonym zawodzie.

Ukończył psychologię na Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w 2004 r. Od tego czasu stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach, studiach podyplomowych (seksuologia kliniczna, psychologia transportu i in.).

Przez 6 lat pracował w Poradni Zdrowia Psychicznego w Akademickiej Przychodni Lekarskiej.

Przez ponad 3 lata pracował jako doradca zawodowy w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia.

Od 2 kadencji jest biegłym sądowym, wpisanym na listę przy Sądzie Okręgowym w Toruniu. Opiniował w kilkuset sprawach sądowych.

Od wielu lat jest także orzecznikiem w Miejskim Zespole Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu jako psycholog i doradca zawodowy.

Na co dzień pracuje w Kujawsko – Pomorskim Ośrodku Adopcyjnym w Toruniu, gdzie zajmuje się opiniowaniem kandydatów na rodziców adopcyjnych, badaniem dzieci itp.

Od 6 lat jest konsultantem Kujawsko – Pomorskiej Niebieskiej Linii (przeciwdziałanie przemocy w rodzinie).

Zajmuje się:

Poradnictwem seksuologicznym

Diagnozą zaburzeń z zakresu seksuologii

Diagnostyką psychologiczną

Opiniowaniem psychologicznym i seksuologicznym