Magdalena Michniewska
koordynator Ośrodka

Jest absolwentką filologii angielskiej Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doświadczenie zawodowe zdobyła jako lektorka języka angielskiego.

Z NZOZ Remedis związana od marca 2022 r.