Małgorzata Święconek-Strąkowska
lekarz, specjalistka psychiatra dzieci i młodzieży, pediatra