Marek Pyskło
lekarz, specjalista psychiatra

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Studiował również 3 lata na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Gdańsku. Ukończył także studia podyplomowe MBA w Trent University, Harvard Business School w Bostonie.

Odbył staże w Klinice Psychiatrii w Bydgoszczy i w Lublinie oraz w Specjalistycznym Szpitalu Psychiatrycznym w Świeciu. Obecnie pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego w Brodnicy na stanowisku Kierownika Poradni,  oraz w Ośrodku Terapii Uzależnień NEFO, a także gabinetach prywatnych.

W terapii najbliższe jest mu podejście systemowe, psychodynamiczne oraz poznawczo-behawioralne.

 

Obszary specjalizacji:

  • zaburzenia lękowe,
  • zaburzenia nastroju,
  • uzależnienia,
  • psychozy,
  • otępienia.

Preferowane formy pracy: terapia indywidualna.

Zajmuje się terapią osób dorosłych i młodzieży od 15 r.ż.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Swoją wiedzę wzbogaca udziałem w konferencjach psychiatrycznych, szkoleniach z zakresu orzecznictwa lekarskiego, a także z bioetyki czy prawa medycznego.

Dodatkowe kompetencje: praca z pacjentami w j.angielskim.