Patrycja Nowak
psychoterapeuta, doradca zawodowy

Obszary specjalizacji:

  • psychoterapia dorosłych, dzieci i młodzieży
  • zaburzenia lękowe i nerwicowe
  • depresje
  • zaburzenia osobowości (np.: narcystyczna, borderline)
  • zaburzenia odżywiania
  • psychozy
  • zaburzenia somatyczne

Pracuje w nurcie psychoanalitycznym.

Absolwentka socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uprawnienia psychoterapeutyczne zdobyła w 4-letnim Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej w Poznaniu opartym o standardy Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Odbyła staż w Szpitalu Klinicznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu na Oddziale Psychiatrycznym Dorosłych.

Współpracuje z Ośrodkiem Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Inowrocławiu, Pracownią Wspierania Rozwoju AiM w Toruniu. Prowadzi również prywatną praktykę psychoterapeutyczną w Bydgoszczy. Posiada ponadto wieloletnie doświadczenie jako licencjonowany doradca zawodowy, w poradnictwie w zakresie planowania kariery zawodowej i prowadzenia warsztatów umiejętności psychospołecznych.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe m.in. uczestnicząc w szkoleniach i grupach seminaryjnych.

Swoją pracę z pacjentami poddaje stałej superwizji u certyfikowanego psychoterapeuty, superwizora dorosłych, dzieci i młodzieży PTPP.

W pracy terapeutycznej pomaga w odkrywaniu źródeł bólu psychicznego, tego, co zapomniane, niezauważane, nierozumiane w życiu psychicznym pacjenta.

W relacji z pacjentem przede wszystkim kieruje się odpowiedzialnością i szacunkiem do drugiej osoby. Proponuje wspólną pracę nad przyczynami trudności jak również pełną uważność i troskliwe spojrzenie na trudne stany emocjonalne i objawy związane z cierpieniem pacjenta. Jest przekonana, że każdy człowiek ma swoją własną, niepowtarzalną historię do opowiedzenia. Jest ciekawa i gotowa towarzyszyć pacjentowi w każdej z nich.