Patryk Centek
lekarz, specjalista psychiatra

Ukończył kierunek lekarski na Akademii Medycznej w Bydgoszczy (obecnie Collegium Medicum UMK) w 2004 roku, uzyskując tytuł lekarza.

Od 2005 r. członek Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarskiej w Toruniu.

Tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii uzyskał w 2012 roku.

Niemal od początku kariery zawodowej związany z Wojewódzkim Ośrodkiem Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu (do roku 2014, praca w oddziale ogólnopsychiatrycznym oraz PZP), w latach 2014 – 2016 pracował w oddziale ogólnospychiatrycznym Szpitala Lipno sp. z o.o., natomiast od lutego 2017 roku zatrudniony w oddziale psychiatrii sądowej o podstawowym stopniu zabezpieczenia Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu.