Piotr Ciesielski
certyfikowany terapeuta środowiskowy, pedagog, socjolog, trener TUS

Ukończył studia socjologiczne i pedagogiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest też absolwentem politologii oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej na UMK. 

Posiada certyfikaty ukończenia szkolenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (1st.), języka migowego (1st.) oraz Diagnosty w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym.  Ukończył również szkolenie z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych I i II stopnia.

Doświadczenie w pracy z młodzieżą i młodymi dorosłymi zdobywał jako nauczyciel w liceum oraz nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Pracował jako wolontariusz w Ośrodku dla Dzieci i Młodzieży Remedis m.in. współorganizując Wakacyjne Warsztaty Terapeutyczne. 

Jest autorem tekstów poświęconym psychologii, psychoterapii i tematom pokrewnym, które od kilku lat publikujemy na stronie Ośrodka na Facebooku. 

Jako terapeuta środowiskowy pracuje z szeroko rozumianym środowiskiem młodych pacjentów, którzy znajdują się pod opieką psychologa lub psychoterapeuty. Mając na uwadze dobro dziecka lub nastolatka współpracuje z jego rodzicami, szkołą i innymi instytucjami. Udziela wsparcia wychowawczego oraz prowadzi warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej. 

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Uwielbia książki i koty.