Tomasz Jarmuż
psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada Europejski Certyfikat Psychoterapii (ECP)

współtwórca i dyrektor Ośrodka Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Remedis PRO

Obszary specjalizacji:

  • terapia indywidualna osób dorosłych;
  • terapia grupowa;
  • terapia rodzin, małżeństw;
  • terapia ofiar i sprawców przemocy domowej;
  • hipnoza kliniczna;
  • terapia osób, które cierpią z powodu zaburzeń lękowych, depresji, nerwicy, zaburzeń zachowania, zaburzeń osobowości (m.in. borderline), psychoz, zaburzeń snu, osób cierpiących z powodu chorób o charakterze psychosomatycznym, osób z problemami egzystencjalnymi.

Pracuje w nurcie systemowym (narracyjnym) i psychodynamicznym.

Absolwent  psychologii na Akademii im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz biologii na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Absolwent 4,5-letniego podyplomowego szkolenia z psychoterapii, prowadzonego przez Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie, zgodnego z wymogami European Association for Psychotherapy, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Poza tym wiedzę swoją zdobywał na licznych kursach i szkoleniach, m. in. Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej, Polskim Instytucie Ericksonowskim, Instytucie Psychologii Zdrowia, Programie Simonton Polska,  kursie podstawowym i zaawansowanym Ustawień Systemowych, Centrum Terapii Integral (roczny kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej), Laboratorium Psychoedukacji (Szkoła Psychoterapii Grupowej). Aktualnie w trakcie Zaawansowanej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej posiadającej akredytację Anna Freud Centre w Londynie.
Odbył staże kliniczne w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM UJ oraz w Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych.

Posiada tytuł Specjalisty w Zakresie Przeciwdziałania Przemocy Domowej.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – Sekcji Naukowej Terapii Rodzin,  Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Grupy Roboczej Hipnozy Klinicznej.

Posiada Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego: pełna lista tutaj
Posiada Europejski Certyfikat Psychoterapii (ECP): pełna lista tutaj

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Współtwórca zaawansowanych grup terapeutycznych „Tylko dla Mężczyzn”  organizowanych przez Laboratorium Psychoedukacji.

Na co dzień pracuje na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Behawioralnych  oraz Poradni Psychologicznej NZOZ REMEDIS, gdzie prowadzi terapię grupową, indywidualną, małżeńską i rodzinną.