Zofia Sędziak
certyfikowany specjalista terapii uzależnień

terapeuta uzależnień, pedagog

Obszary specjalizacji:

 •  terapia osób uzależnionych i współuzależnionych

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukończyła pedagogikę opiekuńczo-wychowawcza z poszerzeniem o elementy resocjalizacji w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.

Ukończyła m.in. następujące kursy:

 • kurs doskonalący – opieka nad pacjentem w stanie terminalnym;
 • Analiza Transakcyjna 1stopień – Pracownia Terapii i Rozwoju Osobowości, Poznań;
 • Analiza Transakcyjna 2 stopień – Pracownia Terapii i Rozwoju Osobowości, Poznań;
 • warsztat szkoleniowy „Wykorzystanie snów w psychoterapii” – Instytut Analizy Grupowej Rasztów’
 • szkolenie 1stopnia „Terapia krótkoterminowa ukierunkowana na rozwiązanie problemu”  Kraków, Ośrodek Terapii Krótkoterminowej;
 • Studium Pomocy Psychologicznej, Warszawa, Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości;
 • Studium Terapii Uzależnień, Warszawa, Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości;
 • szkoła dla rodziców i wychowawców, Warszawa;
 • warsztaty psychoterapii 2 stopnia, Łódź;
 • praktyk neurolingwistycznego programowania, Łódź.

Odbyła staż specjalistyczny w ramach Studium Terapii Uzależnień.
Uzyskała certyfikat specjalisty terapii uzależnień, Warszawa, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii nr S/0128/2003
Obecnie pracuje w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu.