Aneta Stawiszyńska-Biarda
psycholog, certyfikowana trenerka TUS, filolog

Obszary specjalizacji:

 • praca z osobami zmagającymi się z negatywnymi przekonaniami na swój temat, szukającymi wsparcia we wzmocnieniu samooceny i poczucia własnej wartości
 • pomoc w przechodzeniu przez trudne momenty w życiu i identyfikacji potencjalnych sposobów poradzenia sobie z emocjonalnym dyskomfortem
 • praca z osobami chcącymi rozpoznać, zrozumieć i konstruktywnie wyrażać swoje emocje
 • praca z osobami, które zauważają u siebie oznaki wypalenia zawodowego.

Ukończyła psychologię (specjalność społeczno-środowiskowa) i filologię romańską (specjalność tłumaczenia) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych (język francuski).

Absolwentka studiów podyplomowych Psychologia Zarządzania na WSB w Toruniu.

Uczestniczy w cyklu szkoleń z Terapii Schematów prowadzonych przez dr Olgę Olszewską w Centrum Psychoterapii i Poradnictwa Phanari.

Doświadczenia zawodowe zdobywała m.in.:

 • W trakcie praktyk w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym na Oddziale Klinicznym Psychiatrii Młodzieży w Toruniu
 • W ośrodku Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Remedis PRO w Toruniu jako stażystka na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, Behawioralnych i Osobowościowych

Uczestniczyła w następujących szkoleniach i kursach:

 • Ukończyła szkolenie „MMPI®-2 – Stosowanie i interpretacja Minnesockiego Wielowymiarowego Inwentarza Osobowości® – 2” (organizowane przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie)
 • Uzyskała uprawnienia do posługiwania się Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5 (organizowane przez Pracownię Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku)
 • Ukończyła szkolenie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach I stopnia (organizowanej przez  Centrum Rozwiązań w Toruniu)
 • Uzyskała certyfikat Trenera Umiejętności Społecznych TUS SST
 • Jest aktywnym słuchaczem szkoleń organizowanych przez Szkołę Psychoterapii Dialog, uczestniczyła m.in. w takich szkoleniach jak: „Jak pracować z pacjentem, który ma do podjęcia kluczową decyzję życiową? Sesja prowadzona przez Irvina Yaloma”, „Jak pracować z wysokofuncjonującą osobą uzależnioną, nie będąc terapeutą uzależnień?”, „Najnowsze sposoby rozumienia żałoby przydatne w pracy z pacjentem”. 

W pracy najbliższy jest jej nurt poznawczo-behawioralny (z uwzględnieniem trzeciej fali, zwłaszcza terapii akceptacji i zaangażowania oraz terapii schematów).

Może prowadzić konsultacje psychologiczne w języku francuskim.