Barbara Dygdała-Kłosińska
psycholog, pedagog, terapeuta WWR

Jednolite studia magisterskie z psychologii ukończyła na SWPS w Katowicach (specjalność psychologia kliniczna dzieci i młodzieży). Absolwentka studiów podyplomowych z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka. Diagnosta z uprawnieniami do wykonywania badań między innymi testami: Stanford-Binet 5, ADOS 2, IDS-P, IDS-2.

Obecnie w trakcie 4-letniego szkolenia z Psychoterapii Dzieci i Młodzieży organizowanym przez Laboratorium Psychoedukacji przy współpracy ośrodka ReGeneRacja w Warszawie: Ścieżka terapii indywidualnej dzieci i młodzieży (2 rok studiów) oraz terapii grupowej dzieci. Program szkolenia spełnia warunki niezbędne do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Inicjatorka, współzałożycielka i psycholog w Przedszkolu Niepublicznym Koci Łapci w Toruniu. Psycholog w Szkole Podstawowej nr 6 w Toruniu.