Barbara Dygdała-Kłosińska
psycholog, psychoterapeuta, pedagog, terapeuta Wczesnego Wspomagania Małego Dziecka

Jednolite studia magisterskie z psychologii ukończyła na SWPS w Katowicach (specjalność psychologia kliniczna dzieci i młodzieży). Absolwentka studiów podyplomowych z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka. Diagnosta z uprawnieniami do wykonywania badań między innymi testami: Stanford-Binet 5, ADOS 2, IDS-P, IDS-2. Terapeuta TUS.

Obecnie na trzecim roku czteroletniego szkolenia z Psychoterapii Dzieci i Młodzieży organizowanym przez Laboratorium Psychoedukacji przy współpracy ośrodka ReGeneRacja w Warszawie. Kształci się w ramach ścieżki terapii indywidualnej dzieci i młodzieży (3 rok studiów) oraz terapii grupowej dzieci. Program szkolenia spełnia warunki niezbędne do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Pracuje w nurcie psychodynamicznym zawsze zwracając uwagę na kontekst środowiskowy, w tym rodzinny pacjenta (nurt systemowy).

Doświadczenie zdobywała jako psycholog w Szkole Podstawowej nr 6 w Toruniu oraz w Przedszkolu Niepublicznym Koci Łapci w Toruniu. Od ośmiu lat pracuje z dziećmi o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych oraz z dziećmi nieneurotypowymi.

Praktyki odbyła w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku na Oddziale Psychiatrycznym Sądowym dla Nieletnich o Wzmocnionym Zabezpieczeniu, staż terapeutyczny z terapii grupowej dzieci i młodzieży w Ośrodku ReGeneRacja w Warszawie.