Barbara Ezman
psychoterapeuta po 2. roku szkolenia


Terapia dorosłych i młodzieży.

Pracuje w nurcie Gestalt z osobami, które:

  • doświadczają niepokoju, lęku, braku satysfakcji z życia
  • przeżyły stratę bliskiej osoby, zmagają się z żałobą
  • doświadczają trudności w relacjach z innymi ludźmi
  • doświadczają odrzucenia i braku akceptacji
  • mają potrzebę ugruntowania poczucia własnej wartości
  • chcą rozwijać własny potencjał.

Aktualnie w trakcie  ostatniego roku całościowego 4-letniego szkolenia w Instytucie Gestalt w Krakowie posiadającym akredytację EAGT (Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii Gestalt) i  akredytowanym przez EAP (Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii).

Posiada 25-letnie doświadczenie pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi w edukacji i psychoedukacji jako nauczyciel, wychowawca, doradca metodyczny
i szkoleniowiec.

Staż kliniczny odbyła na Oddziale Klinicznym Psychiatrii Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu.

Pracuje w oparciu o wytyczne Kodeksu Etycznego EAGT (European Association for Gestalt Therapy), swoją pracę poddaje superwizji.

Umiejętności psychoterapeutyczne doskonali na bieżąco, biorąc udział w szkoleniach, treningach, kursach.

Ukończyła m.in. szkolenia:

Teoria self z Peterem Phillipsonem, Peter Phillipson, Instytut Gestalt w Krakowie

Przypływy i odpływy-teoria self dla gestaltystów/gestaltystek, Jacek Panster, Dom Psychoterapii Gestalt, Warszawa

Praca ze wstydem – wstyd w pracy psychoterapeuty, Ewa Canert-Łąka, Instytut Treningu i Edukacji Gestalt, Rzeszów

Praca ze snem, Dorota Węgrzyn,Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie

Szkoła Letnia Gestalt, Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie

Zaburzenia komunikacji interpersonalnej, Ośrodek Edukacji i Pomocy Psychologicznej INTRA, Warszawa

Szkoła Warsztatu i Treningu Psychologicznego, INTRA, Warszawa

Nasze spotkania – program psychoprofilaktyczny PTZN, Toruń
Porozumienie bez przemocy CMPPP, Studio Pomocy Psychologicznej „Impuls”

Warsztat asertywności. Siła, która nie rani – w poszukiwaniu głębokiej asertywności Instytut Psychologii Procesu

Metoda Compassionate Inquiry – warsztat rozwojowy, D.K.Ziniewicz, NewMe Wierzbiczany

Analiza transakcyjna, Magdalena Sękowska, Instytut Gestalt w Krakowie

Mindfulness 8-tygodniowy kurs redukcji stresu, My Way, Ajanta Toruń

Warsztaty z zakresu świadomości ciała, np. metoda Feldenkraisa, metoda Alexandra, joga, taniec oraz drama, techniki teatralne.

W wolnym czasie pisze fraszki, wiersze, prozę poetycką, tańczy tango argentyńskie, spaceruje po lesie, medytuje.