Barbara Ezman
psychoterapeuta

Prowadzi terapię osób dorosłych i młodzieży w nurcie Gestalt.

Pracuje z osobami, które:

  • doświadczają niepokoju, lęku, braku satysfakcji z życia
  • przeżyły stratę bliskiej osoby, zmagają się z żałobą
  • doświadczają trudności w relacjach z innymi ludźmi
  • doświadczają odrzucenia i braku akceptacji
  • mają potrzebę ugruntowania poczucia własnej wartości
  • chcą rozwijać własny potencjał.

Aktualnie w trakcie ostatniego roku całościowego 4-letniego szkolenia w Instytucie Gestalt w Krakowie posiadającym akredytację EAGT (Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii Gestalt) i akredytowanym przez EAP (Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii).

Posiada 25-letnie doświadczenie pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi w edukacji i psychoedukacji jako nauczyciel, wychowawca, doradca metodyczny i szkoleniowiec.

Pracuje w oparciu o wytyczne Kodeksu Etycznego EAGT (European Association for Gestalt Therapy), swoją pracę poddaje superwizji.

Umiejętności psychoterapeutyczne doskonali na bieżąco, biorąc udział w szkoleniach, treningach, kursach.

W wolnym czasie pisze fraszki, wiersze, prozę poetycką, tańczy tango argentyńskie, spaceruje po lesie, medytuje.