Emilia Tkaczyk
socjolog, psychoterapeuta, mediator, trener TZA-ART

Obszary specjalizacji:
– trudności emocjonalne
– trudności w relacjach interpersonalnych
– trudności adaptacyjne
– trudności w komunikacji
– stany depresyjne i lękowe
– praca nad poczuciem własnej wartości
– rozwijanie kompetencji społecznych
– kryzysy w związku
– sytuacje okołorozwodowe i rozwodowe

Pracuje w nurcie systemowym.

Jest absolwentką socjologii (2004r.) i Podyplomowego Studium Organizacji Pomocy Społecznej (2006r.) na UMK w Toruniu.
Uzyskała  certyfikat psychoterapeuty systemowego w zakresie psychoterapii indywidualnej, par, rodzinnej, i grupowej (2012r.)
Ukończyła szkolenia z zakresu mediacje karnych i rodzinnych (2015 r.), kurs specjalistyczny trenera grupowego Treningu Zastępowania Agresji ART ( 2016r.) oraz kurs podstawowy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (2020r.)

Prowadzi treningi interpersonalne, Treningi Zastępowania Agresji, warsztaty rozwojowe, warsztaty dot. emocji dla młodzieży.

Doświadczenie zawodowe zdobywała  w Polskim Towarzystwie Zapobiegania Narkomanii,  Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie – w Dziale Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej, Fundacji Court Watch – Centrum Sprawiedliwości Naprawczej, Stowarzyszeniu „Jestem” oraz w
Centrum Integracji Społecznej CISTOR.
Współpracuje z  placówkami opiekuńczo – wychowawczymi, szkołami, kuratorami sądowymi, organizacjami pozarządowymi.

Najbliższe w terapii jest dla niej podejście systemowe oraz skoncentrowane na rozwiązaniach. Preferowane formy pracy to terapia indywidualna młodzieży i dorosłych, par, rodzinna.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

W pracy wykazuje się wysoką empatią, zaangażowaniem i kreatywnością.
Jest miłośniczką muzyki lat. 80 i 90., pływania oraz Hiszpanii.