Ewa Jakubek
psychoterapeuta

Obszary specjalizacji:

  • terapia indywidualna osób dorosłych,
  • terapia zaburzeń osobowości,
  • terapia zaburzeń lękowych, depresyjnych, nerwicowych i psychosomatycznych,
  • praca nad poczuciem własnej wartości i rozwijanie umiejętności społecznych,
  • terapia osób w żałobie oraz zmagających się ze skutkami chorób terminalnych.

Pracuje w nurcie integracyjnym.

Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie mediacji rodzinnych UMK. Obecnie studentka ostatniego roku 4-letniego Studium Psychoterapii w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie, którego program zgodny jest ze standardami Polskiej Rady Psychoterapii i posiada akredytację Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii Integracyjnej (European Association for Integrative Psychotherapy – EAIP) oraz Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii (European Association for Psychotherapy – EAP).

 

2019-2021 staż kliniczny w Szpitalu Psychiatrycznym w Toruniu, oddział męski i żeński.

2010-2017 wolontariuszka i prowadząca Kurs Alpha dla uzależnionych w ośrodkach leczenia uzależnień w Czerniewicach oraz w Toruniu.

2003-2006 wolontariuszka w „Powrót z U”(Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych).

Jest członkiem Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.

Na co dzień pracuje w hospicjum.

Jej pracę regularnie superwizuje dwóch certyfikowanych superwizorów: dr Cezary Godlewski (PTP) oraz Anna Ostaszewska (SPCh).