Katarzyna Peterlejtner
lekarz, specjalistka psychiatra

Obszary specjalizacji:

  • diagnoza psychiatryczna;
  • poradnictwo psychiatryczne;
  • leczenie chorób i zaburzeń psychicznych.

Absolwentka Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku. Odbyła staż specjalizacyjny w zakresie psychiatrii w trybie rezydentury w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. dr  A. Jurasza w Klinice Psychiatrii w Bydgoszczy oraz w WOLP w Toruniu. W 2005 roku uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii.

Jest psychiatrą z wieloletnim doświadczeniem pracy zarówno w poradniach psychiatrycznych jak i na oddziałach całodobowych i dziennych.

Obecnie pracuje na stanowisku Kierownika Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu oraz w PZP w Centrum Medycznym Olk Med.

Bierze udział w licznych szkoleniach w zakresie diagnostyki i farmakoterapii chorób i zaburzeń psychicznych oraz z psychoterapii. Ukończyła kurs min. analizy egzystencjalnej, terapii motywującej oraz roczne szkolenie z terapii poznawczo- behawioralnej.