Katarzyna Waszak
psychoterapeuta

Psychoterapia indywidualna dla osób dorosłych w zakresie:

  • zaburzeń lękowych, depresji, obniżonego nastroju,
  • żałoby, straty,
  • budowania poczucia własnej wartości,
  • wsparcia dla osób DDA,
  • odkrywania siebie, swoich zasobów,
  • poszukiwania sensu życia, drogi rozwoju,
  • kryzysu w relacjach.

Pracuje w nurcie integratywnym – psychoterapia psychodynamiczna, poznawczo-behawioralna, TSR.

Mgr filologii polskiej na UMK w Toruniu, ukończyła Podyplomowe Studia Pedagogiki Korekcyjno – Kompensacyjnej, czteroletnie Studia Podyplomowe Psychoterapii Integratywnej na PWT we Wrocławiu, które mają akredytację Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie, kurs zaawansowany Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jest w trakcie Studium Integracji Osób po Traumie w Integri TSR. Wzbogaca warsztat pracy, biorąc udział w różnych szkoleniach, konferencjach, np. w Fundacji ,,Nagle Sami”, czy ,,Zrozumieć DDA” – szkolenie w Fundacji Vis Salutis.

Jest członkiem Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich we Wrocławiu oraz Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Staż kliniczny odbyła w Wojewódzkiej Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia oraz w Ośrodku Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Remedis PRO w Toruniu. Doświadczenie zawodowe zdobyła, pracując w Centrum Psychoterapii i Poradnictwa Phanari.

Pracuje pod stałą superwizją – certyfikowanego superwizora PTP – Gorgonii Wróbel -Sucharskiej oraz superwizora aplikanta SPCh – Katarzyny Ornat.