Lidia Zielińska
pedagog, psychoterapeuta

Obszary specjalizacji:
• budowanie dobrych relacji;
• poprawa komunikacji w rodzinie, związku;
• adaptacja różnych wydarzeń w życiu;
• radzenie sobie z lękami, depresją, obniżonym nastrojem;
• budowanie własnej wartości;
• odkrywanie własnego potencjału;
• profilaktyka i terapia zaburzeń związane z seksualnością i zdrowiem psychicznym.

Pracuje w nurcie integratywnym – terapia psychodynamiczna, Gestalt, ISTDP i poznawczo-behawioralna.

Jest absolwentką pedagogiki i andragogiki w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz 4-letniego Studium Psychoterapii przy Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie, będącego członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii. Obecnie jest w trakcie certyfikacji.

Należy do Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, również w Warszawie.

Obecnie zdobywa wiedzę i umiejętności w Centrum Terapii Lwa Starowicza w Warszawie, uczestnicząc w 2-letniej Szkole Terapii Seksualnej.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u superwizorów: Anny Kołodziejczyk i Agnieszki Iwaszkiewicz.