Łukasz Chwalisz
psycholog, psychoterapeuta, mediator

Prowadzi psychoterapię w nurcie psychodynamicznym psychologii analitycznej Carla Gustawa Junga. Odbył szkolenie podstawowe i zaawansowane organizowane przez Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej. Jest w trakcie certyfikacji w International Association for Analytical Psychology – IAAP. Pracuje pod regularną superwizją (superwizor indywidualny Dr. Ali Zarbafi, członek IAAP, SAP https://www.thesap.org.uk/).

Jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej (od 2019, I kadencja). Jest członkiem zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Antymobbingowego „OSA” (od 2016, II kadencja). Jest biegłym sądowym z zakresu psychologii pracy i mobbingu na liście biegłych Sąd Okręgowy w Poznaniu (od 2015, II kadencja).

Ukończył studia magisterskie kierunek psychologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii (obecnie Wydział Psychologii i Kogniwistyki UAM) (2006 r.) Ukończył szkolenie mediacyjne organizowana przez Fundację Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych FISO (2010 r.).

Może prowadzić praktykę terapeutyczną w języku angielskim.

 

Obszary specjalizacji:

  • zaburzenia emocjonalne, depresyjne, nerwicowe, lękowe
  • traumatyczna sytuacja pacjenta: przemoc domowa, mobbing, molestowanie seksualne
  • żałoba, trauma po rozstaniu
  • pracuje terapeutycznie z dziećmi i młodzieżą, za zgodą rodziców
  • terapia par, terapia małżeńska
  • bezsenność, koszmary nocne, analiza snów
  • pacjenci poszukujący rozwoju duchowego, rozwoju osobowości