Magdalena Karpińska
terapeuta środowiskowy, trener TUS, pedagog, certyfikowany kynoterapeuta

Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Pedagogiki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Terapii Środowiskowej w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. W trakcie studiów podyplomowych na kierunku Oligofrenopedagogika. Studia magisterskie o specjalnosci Psychologia Zarządzania ukończyła w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowiści w Poznaniu.

Trener TUS. Pedagog . Prowadzi Kursy Kynoterapeutyczne i zajęcia praktyczne w Policealnej Szkole Opiekunów Medycznych.  Certyfikowany Kynoterapeuta. Swoje zajęcia terapeutyczne prowadzi w asyście certyfikowanego psa terapeutycznego rasy Mudi. Współpracuje z Polskim Towarzystwem Kynoterapeutycznym.

Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywała początkowo jako nauczyciel metod efektywnej nauki dla osób z trudnościami w uczeniu się, obecnie jako  terapeuta w przedszkolach terapeutycznych,  środowiskowych domach opieki i  Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu.

Swoje kwalifikacje stale podnosi na licznych kursach i szkoleniach.

Specjalizuje się w pracy z dziećmi Metodą Dobrego Startu oraz udziela wsparcia rodzicom.

Jest miłośniczką camperingu i szydełkowania.