Magdalena Piela
psycholog, psychoterapeuta, pedagog

Obszary specjalizacji:

 • poradnictwo psychologiczne i psychoterapia indywidualna młodzieży od 15 roku życia (zaburzenia lękowe, lękowo-depresyjne, trudności emocjonalne i interpersonalne, nieprawidłowo kształtująca się osobowość);
 • psychoterapia grupowa osób dorosłych (zaburzenia lękowe, lękowo – depresyjne, zaburzenia behawioralne, zaburzenia osobowości);
 • udzielanie pomocy osobom doświadczającym kryzysu;
 • pomoc osobom, które doświadczają bezradności i poczucia braku wpływu na wydarzenia poprzez kształtowanie wglądu w swoje trudności.

Ukończyła 5-letnie studia magisterskie z psychologii (specjalność kliniczna) oraz z pedagogiki (specjalność sądowniczo-penitencjarna i resocjalizacja z profilaktyką społeczną) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Zrealizowała cykl szkoleń w ramach Programu Wzmacniania Rodziny w Fundacji „MARATON” w Warszawie uzyskując tytuł Edukatora Rodzinnego.

Obecnie studentka trzeciego roku podyplomowej, czteroletniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej prowadzonej przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, placówki rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.

Wybrane kursy, szkolenia:

 • cykl szkoleń organizowanych przez Szkołę Psychoterapii Dialog, m.in. „Jak pracować z pacjentem z narcystycznym zaburzeniem osobowości?”, „Psychoterapia pacjenta z borderline”, „Najnowsze sposoby rozumienia i metody pracy z pacjentami z hiperseksualnością”;
 • szkolenie „Rozumienie i psychoterapia osób z zaburzeniami odżywiania się” zorganizowane przez Centrum Rozwoju i Psychoterapii w Krakowie;
 • szkolenie „Dopalacze i narkotyki – diagnoza problemów i formy działania” zorganizowane przez Stowarzyszenie „MONAR” w Poznaniu;
 • szkolenie „Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie pracy z rodziną” zorganizowane przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała również:

 • jako pedagog w Centrum Wspierania Rodzin “SWOBODA” w Poznaniu zajmując się wspieraniem rodzin w zakresie podnoszenia kompetencji wychowawczych poprzez organizację specjalistycznych szkoleń oraz poradnictwo rodzinne;
 • w Fundacji Amicus Universitatis Nicolai Copernici pracując przy projektach edukacyjnych skierowanych dla dzieci i młodzieży;
 • jako stażystka na Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych i Behawioralnych w Ośrodku Psychoterapii i Rozwoju Osobistego „REMEDIS PRO” w Toruniu;
 • w trakcie wolontariatu w Kujawsko-Pomorskim Towarzystwie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych “POWRÓT Z U” w Toruniu;
 • podczas praktyk w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu.

W NZOZ REMEDIS pracuje na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Behawioralnych oraz w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej Dzieci i Młodzieży.

Prowadzi psychoterapię dla osób dorosłych i młodzieży zorientowaną psychodynamicznie i w oparciu o analizę relacji, ale w praktyce wykorzystuje również wybrane elementy terapii systemowej i poznawczo-behawioralnej.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.