Magdalena Piela
pedagog, psycholog

Obszary specjalizacji:

 • wsparcie indywidualne młodzieży od 16 roku życia (zaburzenia lękowe i lękowo-depresyjne, trudności emocjonalne i interpersonalne, nieprawidłowo kształtująca się osobowość);
 • wsparcie grupowe osób dorosłych (zaburzenia lękowe i lękowo-depresyjne, zaburzenia behawioralne, zaburzenia osobowości);
 • praca z  pacjentami w kryzysie;
 • pomoc osobom, które doświadczają bezradności i poczucia braku wpływu na wydarzenia poprzez kształtowanie wglądu w swoje problemy.

Ukończyła pedagogikę (specjalność sądowniczo-penitencjarną i resocjalizację z profilaktyką społeczną) oraz psychologię (specjalność kliniczną) w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Zrealizowała cykl szkoleń w ramach Programu Wzmacniania Rodziny w Fundacji „MARATON” w Warszawie, uzyskując tytuł Edukatora Rodzinnego.

Obecnie studentka drugiego roku 4-letniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, placówki rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Wybrane kursy i szkolenia:

 • cykl szkoleń organizowanych przez Szkołę Psychoterapii Dialog, m.in.: „Jak pracować z pacjentem z narcystycznym zaburzeniem osobowości?”, „Psychoterapia pacjenta z borderline”, „Najnowsze sposoby rozumienia i metody pracy z pacjentami z hiperseksualnością”;
 • szkolenie „Rozumienie i psychoterapia osób z zaburzeniami odżywiania się” zorganizowane przez Centrum Rozwoju i Psychoterapii w Krakowie;
 • szkolenie „Dopalacze i narkotyki – diagnoza problemów i formy działania” przygotowane przez Stowarzyszenie „MONAR” w Poznaniu;
 • szkolenie „Diagnoza rodziny jako skuteczne narzędzie pracy z rodziną” Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała również:

 • jako pedagog w Centrum Wspierania Rodzin „SWOBODA” w Poznaniu, zajmując się pomocą rodzinom w zakresie podnoszenia kompetencji wychowawczych poprzez organizację specjalistycznych szkoleń oraz poradnictwo rodzinne;
 • w Fundacji Amicus Universitatis Nicolai Copernici, pracując przy projektach edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży;
 • jako stażystka w Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych i Behawioralnych w Ośrodku Psychoterapii i Rozwoju Osobistego „REMEDIS PRO” w Toruniu;
 • w trakcie wolontariatu w Kujawsko-Pomorskim Towarzystwie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „POWRÓT Z U” w Toruniu;
 • podczas praktyk w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu.

W NZOZ REMEDIS pracuje w Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Behawioralnych oraz w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej Dzieci i Młodzieży.

W pracy najbliższe jest jej podejście psychodynamiczne i systemowe, ale w praktyce wykorzystuje również wybrane elementy terapii poznawczo-behawioralnej.

Swoją pracę poddaje superwizji u Agnieszki Iwaszkiewicz oraz superwizorów Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.