Maria Guzowska
psycholog w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego i w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej, filozof

Obszary specjalizacji:

  • wsparcie osób przechodzących przez różnorodne etapy życiowe, zmieniające się wartości i cele, które mogą powodować niepokój psychiczny.
  • pomoc w zrozumieniu przyczyn trudności oraz mechanizmów, które je utrwalają.
  • asystowanie w poszukiwaniu efektywnych metod radzenia sobie z problemami prowadzącymi do niepokoju emocjonalnego oraz w przywracaniu równowagi ducha.
  • doradztwo w zakresie skutecznej komunikacji i strategiach radzenia sobie z przeciwnościami.
  • wsparcie w budowaniu pewności siebie i wierzeniu w zdolność kształtowania własnego losu.
  • prowadzenie grup, które mają na celu głębsze zrozumienie relacji międzyludzkich, modyfikację zachowań w relacjach z innymi oraz korzystanie z wsparcia społeczności.

  Ukończyła psychologię (specjalność kliniczna), filozofię oraz etnologię i antropologię kulturową na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie studiowała i ukończyła także kognitywistykę. Jest również absolwentką studiów podyplomowych z Uważności i Współczucia na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu.

  Obecnie uczestniczy w studiach podyplomowych w ramach czteroletniego programu Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Popiel oraz dr Ewy Pragłowskiej. Równolegle przechodzi przez czteroletni program specjalizacyjny z psychologii klinicznej na Uniwersytecie Gdańskim, który zakończy się egzaminem państwowym organizowanym przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

  Doświadczenie zawodowe zdobywała:

  • W ośrodku Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Remedis PRO w Toruniu, jako stażystka na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, Behawioralnych i Osobowościowych
  • W trakcie praktyk w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Toruniu
  • Odbyła także staż i szkolenie „Uzależnienia, Współuzależnienie, DDA” organizowanym przez Fundację Kierunek Rozwój (prowadzący Maciej Barczyński).

  Uczestniczyła w następujących szkoleniach i kursach:

  • Szkolenie z zakresu „Grupowa terapia poznawczo-behawioralna”, prowadzone przez Daniel Rogowski (Organizator: Szkoła Psychoterapii CRESCENTIA w Warszawie)
  • Szkolenie „Psychoterapia Poznawczo-Behawioralna dla osób o skłonnościach samobójczych”, prowadzone przez prof. C. Newmana (Organizator: Uniwersytet SWPS w Warszawie)
  • Szkolenie wprowadzające w tematykę ISTDP – PRECORE ISTDP (Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Psychodynamicznej), upoważniającego do rozpoczęcia 3-letniego szkolenia CORE ISTD (organizowane przez Akademię Remedis, prowadzone przez Leszka Jaworskiego)
  • Szkolenie „MMPI®-2 – Stosowanie i interpretacja Minnesockiego Wielowymiarowego Inwentarza Osobowości® – 2” (organizowane przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego)
  • Brała udział w warsztatach „Psychoterapia osób z zaburzeniami osobowości” (organizowanymi przez Fundację ETOH)
  • Jest aktywnym słuchaczem szkoleń organizowanych przez Szkołę Psychoterapii Dialog.

  Na co dzień pracuje w Ośrodku Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Remedis PRO w Toruniu, gdzie jest koterapeutą w ramach Oddziału Dziennego Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, Behawioralnych i Osobowościowych, a także prowadzi konsultacje psychologiczne dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży oraz współprowadzi grupę ambulatoryjną.

  Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz European Association for Behavioural and Cognitive Therapies. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji i interwizji zespołowej.

  W pracy najbliższy jej jest nurt poznawczo-behawioralny (z uwzględnieniem podejść trzeciej fali, zwłaszcza techniki uważności i współczucia oraz terapii akceptacji i zaangażowania) oraz podejście psychodynamiczne.