Maria Guzowska
psycholog, filozof

Obszary specjalizacji:

 • praca z osobami doświadczającymi zmian wynikających z różnych etapów rozwoju, zmian wartości i celów życiowych, odczuwające dyskomfort psychiczny
 • pomoc w rozumieniu potencjalnych czynników powodujących odczuwane trudności oraz rozumieniu mechanizmów je podtrzymujących
 • pomoc w identyfikacji potencjalnych sposobów rozwiązania problemów, które powodują emocjonalny dyskomfort, odzyskanie równowagi emocjonalnej
 • pomoc w sposobach komunikowania się i radzenia sobie z trudnościami
 • pomoc we wzmacnianiu samooceny i odzyskaniu przekonania o możliwości wpływania na swoje życie
 • praca z grupami, mająca na celu lepsze zrozumienie interakcji międzyludzkich, dążenie do zmiany zachowań interpersonalnych oraz odzyskanie możliwości korzystania ze wsparcia innych osób

Ukończyła psychologię (specjalność kliniczna), filozofię oraz etnologię i antropologię kulturową na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie studiowała i ukończyła także kognitywistykę.

Aktualnie jest uczestnikiem studiów podyplomowych z Uważności i Współczucia na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in.:

 • W ośrodku Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Remedis Pro w Toruniu jako stażystka na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, Behawioralnych i Osobowościowych
 • W trakcie praktyk w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Toruniu
 • Odbyła także staż i szkolenie „Uzależnienia, Współuzależnienie, DDA” organizowanym przez Fundację Kierunek Rozwój (prowadzący Maciej Barczyński)

Uczestniczyła w następujących szkoleniach i kursach:

 • Ukończyła szkolenie wprowadzające w tematykę ISTDP – PRECORE ISTDP (Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Psychodynamicznej), upoważniającego do rozpoczęcia 3-letniego szkolenia CORE ISTD (organizowane przez Akademię Remedis, prowadzone przez Leszka Jaworskiego)
 • Ukończyła szkolenie z zakresu „Problemów neuropsychologicznych i neurologopedycznych u pacjentów po przebytym udarze mózgu. Depresja poudarowa” (organizowanym przez Marlenę Puchowską i Iwonę Manos)
 • Ukończyła szkolenie „MMPI®-2 – Stosowanie i interpretacja Minnesockiego Wielowymiarowego Inwentarza Osobowości® – 2” (organizowane przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego)
 • Brała udział w warsztatach „Psychoterapia osób z zaburzeniami osobowości” (organizowanymi przez Fundację ETOH)
 • Jest aktywnym słuchaczem szkoleń organizowanych przez Szkołę Psychoterapii Dialog, uczestniczyła w takich szkoleniach jak: „Nowe trendy i sposoby pracy z osobami uzależnionymi”, „Co każdy terapeuta powinien wiedzieć o pacjentach z myślami suicydalnymi”, „Jak pracować z pacjentem z narcystycznym zaburzeniem osobowości”, „Co każdy terapeuta powinien wiedzieć o nieprawidłowo rozwijającej się osobowości u nastolatków”, „Jak postępować, gdy pacjent doświadcza przemocy w rodzinie”.

Na co dzień pracuje w Ośrodku Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Remedis Pro w Toruniu, gdzie prowadzi konsultacje psychologiczne dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży oraz współprowadzi grupę ambulatoryjną.

W pracy najbliższy jest jej nurt poznawczo-behawioralny (z uwzględnieniem podejść trzeciej fali, zwłaszcza techniki uważności i współczucia oraz terapii akceptacji i zaangażowania) oraz podejście psychodynamiczne.