Monika Konieczna
psycholog, pedagog

Obszary pracy:

  • poradnictwo psychologiczne dla rodziców
  • budowanie relacji rodziców z dzieckiem
  • wsparcie w sytuacji okołorozwodowej
  • kształtowanie poczucia własnej wartości
  • rozwijanie umiejętności społecznych
  • trudności emocjonalne
  • trudności w relacjach i komunikacji

Ukończyła pedagogikę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz psychologię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwentka podyplomowego studium profilaktyki społecznej i resocjalizacji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

W swojej pracy wykorzystuje Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach – ukończyła I i II stopień TSR, praktykuje metodę Kids’Skills. Rozpoczęła szkolenie podstawowe Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej organizowane przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu.

Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.  

Swoją wiedzę oraz umiejętności wzbogaca poprzez udział w szkoleniach i konferencjach.

Pracę zawodową rozpoczęła w 2002r., wcześniej zdobywając doświadczenie w działalności wolontarystycznej na rzecz dzieci i młodzieży. Na swojej ścieżce zawodowej praktykowała w obszarze terapeutycznym, diagnostycznym oraz interwencyjnym. W Ośrodku RemedisPRO pracuje z dziećmi i młodzieżą.